DIMAS
Ontwikkeling van een geďntegreerde database voor het beleid bij accidentele lozingen (Development of an Integrated Database for the Management of Accidental Spills)
home contact
 

English home planning achtergrond documenten resultaten databases partners eindgebruikers
DIMAS is een 2-jarig project (05/2004-05/2006) in het kader van het ‘Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO II)van het Federale Wetenschapsbeleid en heeft als doel de bescherming van de Noordzee in geval van accidentele lozingen. Recente aanvaringen met schepen in de Belgische territoriale wateren, hebben duidelijk gemaakt dat er nood is aan de ontwikkeling van instrumenten die toelaten de impact van een accidentele lozing van gevaarlijke stoffen op het marien milieu in te schatten. De keuze om effectieve en doelgerichte maatregelen te nemen, hangt af van de directe beschikbaarheid van betrouwbare informatie over de target-, gevaar- en risicobeheerprocedures van de stof in kwestie (inclusief data over lange-termijneffecten en bioaccumulatie).

Doel van het project is het ontwikkelen van een eenvoudig toegankelijke en interpreteerbare databank in een gebruiksvriendelijk formaat, zowel voor de verschillende betrokken experten als voor de niet-expert. DIMAS wordt uitgevoerd door drie Vlaamse partners:

De Noordzee herbergt één van de meest productieve mariene ecosysteem-types, maar er is een belangrijke input van toxicanten van verschillende bronnen, die een impact kunnen hebben op dit systeem. Tot nu toe werd relatief weinig aandacht besteed aan vervuilingsbronnen op zee zelf, zoals accidentele lekken van boorplatforms en ongevallen met schepen. Hoewel de meeste aandacht op zee gaat naar olieverontreiniging, kunnen de effecten van een ongeval met andere chemicaliën veel ernstiger zijn. Verscheidene producten die worden vervoerd zijn zeer toxisch en/of persistent, kunnen bioaccumuleren en effecten op lange termijn uitlokken. Wanneer zich een incident voordoet op zee, is het bovendien van belang snel te kunnen beschikken over gegevens van partitionering, biobeschikbaarheid, (eco-)toxiciteit... Er bestaan al een aantal databanken over fysische en chemische eigenschappen van producten, maar er wordt zelden dieper ingegaan op specifieke zaken als impact op het marien milieu, gedrag in het milieu, bioaccumulatie in mariene voedselketens. Daardoor moet de gebruiker van dergelijke databanken veelal zelf de interpretatie van de gegevens doen.

 

NEWS AND EVENTS

  • The DIMAS project is finalised. Therefore, this website will no longer be adjusted.
  • The DIMAS Final report can be downloaded here.

   

Ondersteund door
het Federaal Wetenschapsbeleid

Algemene coördinatie: Bram Versonnen, Marnix Vangheluwe
Web site en databases worden gehost door het VLIZ
Web contact email