DIMAS
Ontwikkeling van een geïntegreerde database voor het beleid bij accidentele lozingen (Development of an Integrated Database for the Management of Accidental Spills)
home contact
 

English home planning achtergrond documenten resultaten databases partners eindgebruikers
In de eerste fase worden de te screenen producten geselecteerd aan de hand van voorkomen op bestaande lijsten (Gesamp gevaarprofielen, IMDG codes…) en in bestaande databanken. Vertrekkende van een uitgebreide lijst met een drieduizendtal stoffen, wordt een verdere selectie doorgevoerd op basis van vervoerde hoeveelheden, betrokkenheid bij ongevallen op zee, toxiciteit voor het marien milieu, persistentie… Op die manier worden een 400-tal producten uitgekozen waarvoor een uitgebreide literatuurstudie wordt uitgevoerd en waarvoor het risico wordt bepaald.

Na een kick-off meeting met de partners en 2 technische meetings, heeft de eerste vergadering met het gebruikerscomité plaats gevonden op 26 oktober 2004. Het eindgebruikerscomité ging akkoord met de structuur en benadering van het project. Bovendien gaven de eindgebruikers input i.v.m. het compileren van de lijst van substanties, de lay-out van de database, andere aanvullende onderzoeksprojecten en zo meer.

De volgende stappen bestaan erin om een definitieve lijst te compileren, en deze rond te sturen naar de geïnteresseerde partners voor bemerkingen en het verzamelen van de data voor de geselecteerde substanties.


Een voorlopige versie van de database output is hier te zien
Ondersteund door
het Federaal Wetenschapsbeleid

Algemene coördinatie: Bram Versonnen, Marnix Vangheluwe
Web site en databases worden gehost door het VLIZ
Web contact email