Wat is het Vlaams Algenplatform?

Het Vlaams Algenplatform is een netwerking en innovatiestimulering project van FISCH.

Microalgen bieden veel opportuniteiten en toepassingen maar ook uitdagingen om kosten-efficiënt en duurzaam te produceren op grote schaal. Het VAP wil een platform bieden om microalgen een plaats te geven in Vlaanderen en om zo een Vlaamse algeneconomie tot stand te brengen.

 

 

Doelstelling

Het Vlaams Algenplatform heeft tot doel een faciliterend kader te creëren voor alle Vlaamse organisaties (bedrijven, kennisinstellingen en federaties) die momenteel activiteiten hebben rond algen of deze activiteiten in de toekomst willen uitbouwen, en hen te informeren omtrent de innovatiemogelijkheden, gerelateerd aan het gebruik van microalgen. Daarbij willen we ook netwerking opzetten en synergieën creëren tussen wetenschappers en bedrijven om op die manier onderzoek, technologische ontwikkelingen en industriële toepassingen op het vlak van algen te stimuleren. Het VAP wil hiervoor, zonder marktverstoring, alle collectieve activiteiten op zich nemen die voor dit faciliterend kader nodig zijn en die niet vanzelfsprekend door individuele bedrijven en/of kennisinstellingen uitgevoerd zullen/kunnen worden, inclusief internationalisering.

De activiteiten van dit project zullen een voedingsbodem vormen voor het opstarten van concrete collaboratieve en collectieve projecten rond microalgen.

Voor wie?

Het Vlaams Algenplatform is bestemd voor alle stakeholders actief of geïnteresseerd in algen. Meer info over lidmaatschap kunt u terugvinden op de ledenpagina. Bedrijven en/of organisaties geïntresseerd in cofinanciering kunnen hier terecht.