Nieuwsbrief februari 2014


Voorstelling Roadmap Micro Algen

Welke richting gaat de algeneconomie uit? Wat kan (al) en wat niet? Hoe kunnen onderzoeksinstellingen best bijdragen aan de ontwikkeling van de algeneconomie in Vlaanderen? Deze en andere vragen werden onderzocht en beantwoord aan de hand van vier workshops met vertegenwoordigers van bedrijven betrokken bij alle aspecten van algenkweek en -verwerking, alsook algenonderzoekers. De resulterende roadmap moet als een  leidraad dienen voor de evaluatie van onderzoeksvoorstellen, ontwikkelings- en investeringsprojecten in Vlaanderen. Op 18 december wordt deze roadmap voorgesteld op de FISCH Open Consortium Meeting Micro Algen (click hier voor de uitnodiging). Na de voorstelling zal de roadmap ook beschikbaar gemaakt worden op de ledenpagina van de Vlaams Algenplatform website.

Projecten in de kijker

Microalgen efficiënter oogsten: drie flocculatie methoden onder de loep

Om op grote schaal microalgen te kunnen gebruiken zijn er nieuwe en goedkopere technologieën nodig om microalgen te produceren en te verwerken. Het gebruik van flocculatie als oogstmethode is veelbelovend om de totale productiekost een grootteorde te doen dalen.  Lees meer

Kick-off Omega-extract

Hoewel de voordelen van autotrofe microalgen al lang gekend zijn, blijft het aantal commerciële producten afgeleid van deze organismen zeer beperkt. Het FISCH ICON project Omega-extract heeft als doel om op een economisch rendabele en ecologisch aanvaardbare manier pilootschaal hoeveelheden (10-50 L) stabiele, omega-3 rijke algenolie te produceren.  Lees meer

Innovatienieuws

Algen in roofing

Algaecom en Icopal demonstreerden in recente testen in Groningen dat algen, gekweekt aan de hand van afvalstromen uit de bitumen fabriek, gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van bitumen voor roofing. Lees  meer op www.materia.nl

Algen als biobrandstof voor vliegtuigen

Wageningen UR en Arke (een Nederlandse luchtvaartmaatschappij) slaan de handen in elkaar om een duurzame brandstof voor vliegtuigen te ontwikkelen. Lees meer op www.biobasedeconomy.nl

Events

Terugblik op Yrseke

Vlak over de grens in Nederland lopen verschillende algenprojecten voor algenkweek in de aquacultuur. Op 25 juni 2013 bezochten 13 geïnteresseerden een aantal van deze projecten tijdens een studiedag georganiseerd door het Vlaams Algenplatform en het Enalgae project van de UGent. Lees meer

FISCH Open Consortium Meeting Microalgen 18 december 2013

De ambitie van het FISCH innovatie programma microalgen is om microalgen te gaan gebruiken als nieuwe duurzame grondstof voor hoogwaardige chemische producten. Tijdens deze tweede Open Consortium Meeting willen we enerzijds feedback geven over lopende projecten en projecten in de pipeline, en anderzijds alle deelnemers de kans geven nieuwe projectideeën te lanceren. Voor de uitnodiging, click op de link.