Project Testerep onderzoekt 5000 jaar kustevolutie

Landschapsreconstructie van Leffinge anno 10de eeuw
Gemeente Middelkerke

Hoe evolueerde het Vlaamse kustlandschap de afgelopen 5000 jaar op zee en op land? Dat is de hoofdvraag die onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven, HoWest en VLIZ willen beantwoorden in het zopas gestarte project ‘Testerep.’ Het interdisciplinair team van wetenschappers focust zich hiervoor op de zone van het deels door de zee verzwolgen schiereiland Testerep. De studie naar de evolutie en de ondergang van het schiereiland kan ons niet enkel veel leren over het verleden van onze kuststreek en zijn bewoners, maar ons ook helpen om toekomstige uitdagingen zoals zeespiegelstijging en kustbescherming het hoofd te bieden.

De Vlaamse kuststreek heeft een lange en complexe geschiedenis achter de rug. Hoe het landschap er vandaag bijligt is het resultaat van de interactie tussen natuurlijke processen en menselijke ingrepen. Onderzoek naar de geschiedenis van onze kuststreek leverde ons al heel wat boeiende kennis op. Maar er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld hoe de kustlijn evolueerde in de afgelopen 5000 jaar. Welke gebieden overstroomd en geërodeerd raakten bij stormvloeden. En welke archeologische sporen van vroegere bewoning en exploitatie er nog bewaard liggen op land en in zee.

Deze vragen wil een interdisciplinair team van onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven, HoWest en VLIZ beantwoorden in het nieuw gestarte project ‘Testerep’. Het project dankt zijn naam aan het deels door de zee verzwolgen schiereiland Testerep, dat ooit voor de Vlaamse kust lag tussen Nieuwpoort en Bredene, en vandaag een interessante case study is om het Vlaamse kustlandschap te bestuderen. Niet in het minst omdat de onderzoekers kunnen verder bouwen op al verzamelde data en kennis over het gebied.

Onderzoek naar de vroegere milieuomstandigheden en de evolutie van het kustlandschap enerzijds en hoe de mens zich aanpast aan een leven in de kustzone anderzijds, kan ons heel wat bijleren om de kustlijn in de toekomst duurzaam te beheren. Daarom zal de wetenschappelijke data en kennis verworven binnen het project doorstromen naar diverse belanghebbenden uit het beleid, de bedrijfswereld en het brede publiek. Hiervoor zullen de projectpartners onder andere sterk inzetten op de vertaling van de opgedane kennis naar visualisaties en communicatieproducten. Op die manier zal project Testerep het brede publiek kunnen sensibiliseren rond kustdynamiek en kwetsbaarheid, toerisme stimuleren, erfgoedbeheer ondersteunen en inzichten leveren voor een duurzaam kustmanagement in de toekomst.

Het project Testerep: De evolutie van het Vlaamse kustlandschap (5000 BP - nu) - Testerep gereconstrueerd voor beleidsmakers en het brede publiek is onderdeel van het Strategisch Basis Onderzoek (SBO) programma van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en loopt van 1 oktober 2021 tot 30 september 2025.

Lees meer over het project 'Testerep'

Onderzoek naar Testerep zone in een notendop

In onderstaande videopresentatie lichten Ruth Plets (VLIZ), Pieterjan Deckers (VUB) en Soetkin Vervust (VUB) de stand van zaken van het onderzoek naar de kustzone van het voormalige schiereiland Testerep toe. Ze nemen je mee in de tijd en overlopen wat we weten over deze dynamische kustzone van de prehistorie tot nu.


Wrap-up van het onderzoek naar de kustzone rond Testerep
Project Testerep
Volg het project op Facebook

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!