Grote Rede 56 over 'Living labs', oevererosie langs de Schelde en langbektuimelaars

De onderzoeksdijk op het strand van Raversijde
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

De onderzoeksdijk op het strand van Raversijde

Het najaarsnummer van het magazine De Grote Rede zoomt in op twee nieuwe ‘broedplaatsen’ voor kennisopbouw rond dijken en overstromingsgevaar, een zich onthullende archeologische site door oevererosie langs de Schelde en de verrassende zelfmedicatie van langsbektuimelaars in de Rode Zee. Verder in het nummer hebben we het onder andere over het succes van het muiltje, de troebelheid van het Noordzeewater, kwaliteitsonderwijs, emoties die de zee oproept en de oorsprong van het woord 'bruinvis'.

Ook dit nummer van De Grote Rede focust op zoute en brakke wateren, en wat deze teweegbrengen in onze omgeving. In een bijdrage van het Waterbouwkundig Laboratorium en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, gaat aandacht naar twee nieuwe ‘broedplaatsen’ voor kennisopbouw. Zowel in het ‘Living Lab’ Raversijde aan zee als in de Hedwige Prosperpolder langs de Schelde, experimenteren onderzoekers met dijken en overstromingsgevaar, geen overbodige luxe in tijden van zeespiegelstijging.

Eveneens aan de Schelde, rechtover de stad Antwerpen, speelt zich een tweede verhaal af. Hier kwamen tal van archeologische vondsten aan het oppervlak nadat de rivier de oever geleidelijk had weggeschuurd. Onderzoekers van het Agentschap Onroerend Erfgoed nemen ons maar al te graag mee in hun fascinerende ontdekkingstocht.

En verder van huis, in de Rode Zee, blijken dolfijnen ontdekt te hebben hoe ze de helende werking van koralen kunnen benutten om verlost te geraken van allerlei huidkwaaltjes. Jan Stel, emeritus professor en expert ‘Oceaangeletterdheid’ doet verslag van een hoogst merkwaardige bevinding.

De Grote Rede is het informatieblad over kust en zee voor de regio Vlaanderen en omstreken. Met drie grote bijdragen en negen vaste rubrieken biedt het zijn lezers een gevarieerde, maar objectieve kijk op de actuele kennis over de kust, zee en oceaan en geeft het uitleg bij het gevoerde onderzoek en beleid.

Het tijdschrift wordt gratis opgestuurd op aanvraag. Maar als je voor minder papierverspilling bent, kan je ook inschrijven voor een digitale attendering bij het verschijnen van een nieuw nummer. De online versie van het blad leest immers vlot op tablet of ander scherm. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar.

Lees De Grote Rede #56 digitaal

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!