MISSION ATLANTIC: eerste integrale ecosysteembeoordeling Atlantische Oceaan

MISSION ATLANTIC
MISSION ATLANTIC

Oceaanexperten uit Europa, Brazilië, Zuid-Afrika, Canada en de VS bundelen de krachten om zowel actuele als toekomstige risico's van klimaatverandering, rampen en menselijke impact op de gehele Atlantische ecosystemen in kaart te brengen en te beoordelen.

Het Horizon 2020-project MISSION ATLANTIC zal voor het eerst de principes van integrale ecosysteembeoordeling ontwikkelen én toepassen op schaal van de gehele Atlantische Oceaan. Oceaanexperten uit Europa, Brazilië, Zuid-Afrika, Canada en de VS bundelen hiervoor de krachten. Voor zeven regionale casestudies ontwikkelen ze zogenaamde ‘Integrated Ecosystem Assessments’ (IEAs). De diverse casestudies beslaan zowel subarctische als tropische gebieden in de Atlantische Oceaan, en betreffen zowel ondiepe kustzeeën als de Mid-Atlantische Rug.

Via deze unieke benadering wil de groep experten – bestaande uit wetenschappers, mariene belanghebbenden en oceaanbeheerders – alle componenten van het ecosysteem (waaronder ook de mens) in het besluitvormingsproces mee betrekken. Met deze nieuwe kennis wordt het voor managers en beleidsmakers gemakkelijker om een goed evenwicht te vinden tussen de nood aan milieubescherming enerzijds, en een veilige duurzame ontwikkeling anderzijds.

Door gebruik te maken van oceaanmodellen met hoge resolutie, kunstmatige neurale netwerken, diverse risicobeoordelingsmethodes en een geavanceerde statistische benadering zal MISSION ATLANTIC nauwkeurig de impact op Atlantische mariene ecosystemen kunnen beoordelen en die delen aanduiden dewelke het grootste risico lopen bij natuurlijke rampen en sterke menselijke impact.

Het onderzoeksteam maakt hiervoor gebruik van bestaande data uit wereldwijde oceaanmonitoringsprogramma’s en combineert deze met nieuwe waarnemingen door geavanceerde mariene robots en akoestische sensoren. Deze multidisciplinaire aanpak maakt het mogelijk om ook in de minder gekende delen van de Atlantische Oceaan – zoals subarctische en tropische gebieden – bijvoorbeeld de verspreiding van plankton en vis te onderzoeken.

Als internationaal erkend datacentrum is het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in het MISSION ATLANTIC project verantwoordelijk voor het datamanagement. Doel is om alle data en projecten gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken (FAIR-principes). Het VLIZ marien datacentrum (VMDC) zal zijn kennis en positie binnen het Europese mariene datalandschap ook inzetten om de onderzoeksactiviteiten en de geïntegreerde ecosysteembeoordelingen (IEAs) van MISSION ATLANTIC te ondersteunen. Zo zal het European Tracking Network (ETN) een van de technologiedemo’s zijn om te testen hoe big data in het MISSION ATLANTIC project te integreren, op te slaan en te analyseren.

Naast het verhogen van de wetenschappelijke kennis over de Atlantische Oceaan, wil MISSION ATLANTIC ook bijdragen tot het verbeteren van onderwijs en professionele ontwikkeling in de landen die grenzen aan de Atlantische Oceaan. Via regionale platformen moeten stakeholdergemeenschappen gemakkelijker in contact kunnen treden met hun lokale vertegenwoordigers en zo het beleid mee stimuleren (science-to-governance-interface).

Meer informatie op de projectwebsite (in ontwikkeling)

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!