PlaneetZee geeft nascholingen voor leerkrachten

Nascholingen door PlaneetZee
VLIZ

Leerkrachten staan met nieuwe eindtermen en lesinhouden voor nieuwe uitdagingen. Nascholing volgen kan dan houvast bieden. PlaneetZee, het educatief project van het VLIZ, staat hierin bij. In samenwerking met CNO Antwerpen biedt het VLIZ komend schooljaar twee nascholingen aan voor leerkrachten van de tweede en derde graad secundair onderwijs (doorstroom en dubbele finaliteit). Onze opzet is telkens dezelfde: we geven de nodige achtergrondinformatie rond een onderwerp, en dan gaan alle deelnemers zelf aan de slag met de klaargezette experimenten. Want zeg nu zelf: een experiment in de vingers hebben, dat geeft vertrouwen wanneer je voor een klas staat.

De oceaan in een veranderd klimaat - 20 september

Dat ons klimaat verandert, weten we ondertussen allemaal. Overstromingen in 2021, hittegolven in 2022. Als we de effecten op de oceaan bekijken, denken we vooral aan de zeespiegelstijging. Maar er zijn nog meer directe en indirecte gevolgen: oceaanverzuring, veranderende oceaanstromingen, soortenverschuiving, een dalend zuurstofgasgehalte ... Via een inleidende lezing maak je kennis met het thema. Nadien krijg je de kans om via een doorschuifsysteem experimenten en opdrachten uit te voeren die bij dit ruime thema aansluiten. Er is natuurlijk ook tijd voor interactie. Opdrachten of experimenten vanuit biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde en natuurwetenschappen komen aan bod.

Na het volgen van deze nascholing:

 • verwerf je inzicht in de effecten van klimaatverandering op de oceaan;
 • voer je experimenten rond dit onderwerp uit;
 • heb je inspiratie om aan de slag te gaan in de klas;
 • sta je open voor een vakoverschrijdende aanpak van dit thema.
   

Dit thema is volledig uitgewerkt op de PlaneetZee-website.

Inschrijven voor de workshop van 20 september kan via CNO-Antwerpen

WALL-E en de laatste plant op aarde - 24 januari

Op woensdag 24 januari gaan we dan aan de slag met een STEM-project rond algen. We doopten het 'WALL-E en de laatste plant op aarde' met de Pixar-film als rode draad. Herkenbaarheid, leerlingen appreciëren het.

We maken de link tussen planten en het leven op aarde. De brainstorm start meteen met de vraag waarom wij planten nodig hebben, en wat planten nodig hebben om te groeien. Vervolgens starten leerlingen zelf een algenkweek op via een groei-experiment. Deze volgen ze op met microscopie. Ondertussen werken ze een fotosynthese-experiment uit. Omdat de algen zo klein zijn, verpakken ze die in algenballetjes om de fotosynthese te kunnen meten. Fotosynthesesnelheid bepalen ze indirect, meer bepaald via pH a.d.h.v. een zelfgemaakte indicatoroplossing en colorimetrie. Wanneer er een snellere fotosynthese plaatsvindt, zal er minder CO2 in het water aanwezig zijn, wat chemisch voor minder H2CO3 zorgt, met een lichte pH-stijging tot gevolg.

Tijdens deze workshop lichten we het STEM-project verder toe en ga je zelf aan de slag met de verschillende onderdelen. In kleine groepjes doorloop je de onderdelen van het project. Je maakt kennis met een groeibox voor algen, bedenkt een groei-experiment, telt algen met een Bürker-telkamer, stelt een stappenplan op om een fotosynthese-experiment uit te voeren, maakt oplossingen en algenballetjes, maakt voeding voor de algen en meet je met een colorimeter.

Na het volgen van deze nascholing:

 • heb je inspiratie om rond algen en fotosynthese te werken in de klas;
 • kan je met dit STEM-project aan de slag;
 • of enkel met een onderdeeltje ervan.
   

Dit thema is volledig uitgewerkt op de PlaneetZee-website.

Inschrijven voor de workshop van 24 januari kan via CNO-Antwerpen.

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!