[Home]

Home > dieren (Animalia) > neteldieren (Cnidaria) > hydroidpoliepen (Hydrozoa)

Hydroidpoliepen zijn kleine organismen die vanwege hun beperkte grootte en hun plantachtig uiterlijk vaak over het hoofd worden gezien of verward met zeewier. Hydroidpoliepen komen ofwel in het poliepstadium ofwel in het medusastadium voor, maar sommige soorten doorlopen beide stadia gedurende hun levenscyclus. Hydrozoa kunnen zowel alleen levend als kolonievormend zijn. Vastzittende kolonies van poliepen ontstaan door knopvorming; de knoppen groeien uit tot volwaardige poliepen die aan de ‘moederpoliep’ vast blijven hangen. Zo lijkt een kolonie veelal op een klein boompje of struikje. Bij dergelijke kolonies zijn de lichaamsholtes van de verschillende individuen met elkaar verbonden, waardoor uitwisseling van voedingsstoffen mogelijk wordt. Individuele poliepen kunnen zich ook aanpassen om verschillende rollen te vervullen. Zo kun je binnen een kolonie poliepen vinden die instaan voor de voortplanting, verdediging of verzameling van voedsel.

Naamsverklaring:
 • Hydro = water (Grieks)
 • Zoön = dier (Grieks)


 • Hydrozoa
  Picture of Tubularia indivisa Linnaeus, 1758, author: Van Bogaert, B.
    
  Clytia hemisphaerica
    
  Bougainvillia ramosa, author: De Blauwe, Hans
    


  Soorten (30):

  [Back]