Header logo
|  Inleiding |  Beeldbank |  Zoeken |  Historische personen |  Gebruikte bronnen |

Wetenschatten, vier eeuwen kustonderzoek in beeld

Wetenschatten bevat op dit moment 5949 beelden.


Inhoud en belang van Wetenschatten

De Belgische kust en zee werd in de afgelopen eeuwen grondig onderzocht en door de mens intens gebruikt. Tevens hebben veel Belgen belangrijk werk geleverd in het marien onderzoek en een prima historische wetenschappelijke reputatie opgebouwd. Doorheen de tijd leverde dit alles een indrukwekkend volume publicaties en documentatie op. De meeste teksten hiervan zijn vrij goed ontsloten en gekend. Maar anders is het gesteld met de vele illustraties in deze literatuur. Foto’s van de duinen, prachtige tekeningen van vissen en schelpen, de originele plannen van havenmuren en kanalen, en nog veel meer: ze dreigen verloren te gaan, omdat ze diep verborgen in boeken en rapporten nooit meer het daglicht zien.

Het project Wetenschatten wil dit uniek wetenschappelijk kustpatrimonium redden en de Wetenschatten-website is dan de schatkamer voor de historische illustraties, foto’s, kaarten en plannen van de eigen mariene regio, en van belangrijke zeeonderzoekers van bij ons. Alle items worden voorzien van de nodige duiding (titel, bron, …) en korte inhoudsbeschrijving. Op deze manier brengt Wetenschatten onze unieke zeedocumentatie terug boven water en legt opnieuw de verbanden bloot tussen beeld en tekst, tussen zien en weten, tussen kijken en kennis. Wetenschatten activeert zo de dialoog tussen zeewetenschappers en het publiek, en kan het verleden en heden van marien onderzoek een nieuwe dynamiek geven.

Je kan door de beeldbank bladeren op basis van publicatie, auteur van de publicatie, thema of tijdsperiode, of gericht zoeken naar beeldmateriaal via de zoekfunctie.

Daarnaast bevat de website ook fiches van historische figuren uit het zeewetenschappelijk onderzoek. Hierin wordt o.a. de levensloop van de wetenschappers en het belang van hun werk voor het kust- en zeeonderzoek besproken.

Wetenschatten, een project van het Vlaams Instituut voor de Zee, kwam tot stand met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Het project kadert in een programma voor permanente ontsluiting van Immaterieel Cultureel Erfgoed in de provincie West-Vlaanderen.

Voor wie?

Wetenschatten richt zich vooral op een breed publiek van mensen met interesse in de geschiedenis van het Belgische kust- en zeeonderzoek.

Tips & commentaar

Tips en commentaar in verband met beschrijving van de beelden of opzet van de website zijn steeds welkom. Stuur je bericht door naar: wetenschatten@vliz.be

Het gebruik van de website

Al het materiaal op www.vliz.be/wetenschatten mag vrij worden gebruikt voor privétoepassingen en eigen onderzoek. Overname van teksten of afbeeldingen wordt aangemoedigd, mits vermelding van de bron VLIZ en http://www.vliz.be/wetenschatten. Het gebruik van afbeeldingen en teksten voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de rechthebbende instelling.

Partners

Provincie West-Vlaanderen

Logo provincie West-Vlaanderen
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Log VLIZ

Site ontwikkeld en gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Met steun van de provincie West-Vlaanderen
Logo VLIZ Logo provincie West-Vlaanderen