IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderstromen van tunnels
(1980). Onderstromen van tunnels. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen (RWS, SS): Utrecht. 42 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Nadat bij het ontwerpen van de Vaste Oeververbinding Westerschelde het onderstromen van de tunnelelementen vanuit de tunnel als zinvol alternatief op de bestaande methoden van onderspoelen was ontwikkeld, is deze werkwijze bij vier tunnels toegepast n.l.: de Vlaketunnel; de Drechttunnel; de Kiltunnel; en de Margriettunnel. Geeft een beknopt doch zo volledig mogelijk overzicht van de bestaande theoretische kennis en de praktische resultaten. De theorie is voor de vier uitgevoerde projecten hetzelfde en is ondergebracht in het hoofdstuk Algemeen. Van elke tunnel is een apart overzicht gegeven van de voorzieningen in de elementen, de installatie t.b.v. het onderstromen, de verrichte metingen, produktiegegevens enz.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top