Vlaams Instituut voor de Zee

platform voor marien onderzoek

In:

Open Marien Archief

Het Open Marien Archief van België (OMA) biedt vrije toegang tot de digitale publicaties over de Vlaamse kust en het Belgisch deel van de Noordzee, en alle andere mariene, estuariene en kustgebonden publicaties van Belgische auteurs en wetenschappers en van buitenlandse wetenschappers geaffilieerd aan een Belgische instelling.

Meer info

Nieuwe zoekopdracht
meld een fout in dit recordmandje (0): toevoegen | toon Print-vriendelijke versie

Boats built in the Celtic tradition found in Belgium - from the site at Pommeroeul to the Gallo-Roman Museum at Ath = Boten in Keltische traditie in België - van de site van Pommeroeul tot het Gallo-Romeins Museum te Ath = Des bateaux de tradition celtique en Belgique - du site de Pommeroeul à l’espace gallo-romain

Bausier, K. (2006). Boats built in the Celtic tradition found in Belgium - from the site at Pommeroeul to the Gallo-Roman Museum at Ath = Boten in Keltische traditie in België - van de site van Pommeroeul tot het Gallo-Romeins Museum te Ath = Des bateaux de tradition celtique en Belgique - du site de Pommeroeul à l’espace gallo-romain, in: Pieters, M. et al. (Ed.) (2006). Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32: pp. 33-35
In: Pieters, M. et al. (Ed.) (2006). Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 108 pp., meer
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950

Beschikbaar in Auteur 
  • Vlaams Instituut voor de Zee: VLIZ Publications [102842] [ aanvragen ]
  • Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 103190 [ download pdf ]
Documenttypes: Congresbijdrage; Samenvatting

Trefwoord
    Marien

Auteur  Top 
  • Bausier, K.

 Top | Auteur