Over ons

In Vlaanderen zijn een aanzienlijk aantal wetenschappers betrokken in verschillende aspecten van het mariene biotechnologisch onderzoek en bestaat er vanuit de bedrijfswereld een grote interesse in marien biotechnologisch onderzoek en de industriële toepassingen ervan. Toch blijken deze activiteiten niet duidelijk zichtbaar voor de buitenwereld. Het ‘Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen’ wil daarom de visibiliteit van mariene biotechnologie verhogen zodat dit kan bijdragen tot de algemene erkenning van het onderzoek en kan leiden tot een verbeterde samenwerking en het bevorderen van de interdisciplinariteit.

Artemiaaquacultureeggskolven

 

Wat is mariene biotechnologie?

Biotechnologie is een zeer divers en multidisciplinair veld. Bijgevolg wordt de term ‘biotechnologie’ door vele organisaties op een andere manier gedefinieerd, sterk afhankelijk van het onderzoeksonderwerp en de technieken die gebruikt worden.

De meest eenvoudige definitie van biotechnologie is de toepassing van biologische kennis en technieken om goederen en diensten te ontwikkelen voor de mens. De traditionele biotechnologie omvat, vaak eeuwenoude, technieken die toegepast worden in de landbouw (bijvoorbeeld het kweken van planten en dieren) en in de voedsel- en drankproductie (bijvoorbeeld het gebruik van bacteriën, gisten en schimmels voor de productie van brood, bier, wijn en kaas). De laatste decennia bestaat de moderne biotechnologie uit moleculaire en genomische biologische toepassingen waarbij moleculair of genetisch materiaal gemanipuleerd wordt om het gewenste doel te bereiken.

Een frequent gebruikte definitie van biotechnologie is deze gehanteerd door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), namelijk ‘De toepassing van wetenschap en technologie op levende organismen, alsook op onderdelen, producten en modellen ervan, om levende en niet-levende materialen te veranderen om de productie en de kennis van goederen en diensten te bevorderen.’

De term mariene biotechnologie verwijst specifiek naar het onderzoek en het gebruik van mariene biologische bronnen als doel voor of als oorsprong van technologische toepassingen voor de productie van goederen en diensten. Indien terrestrische organismen gebruikt worden bij de ontwikkeling van een biosensor die de gezondheid van het mariene ecosysteem bepaalt, ook dan valt dit binnen het kader van de mariene biotechnologie.

Een andere, meer precieze definitie omschrijft mariene biotechnologie als ‘de exploratie van de mogelijkheden van mariene organismen om op organismaal, cellulair of moleculair niveau oplossingen te bieden voor hedendaagse problemen met behulp van technologie zodat de kennis en de toegankelijkheid van mariene biologisch materiaal bevorderd kan worden’.

Mariene biotechnologie heeft ontzettend veel potentieel gaande van ontwikkeling van medicijnen, tot de productie van voedsel en biobrandstof. Actuele en potentiële markten van mariene biologische bronnen omvatten naast bovenstaande ook de ontwikkeling van voedingssuplementen, cosmetica, landbouwchemicaliën, moleculaire merkers, enzymen, fijne chemicaliën, proteïnen, biopolymeren, biomaterialen, etc.