PlaneetZee-scholenwedstrijd: welke klas ontsnapt uit de VLIZ-escape room ‘Klimaat en de oceaan’

PlaneetZee Scholenwedstrijd 2021-22
PlaneetZee | VLIZ

Bij de start van het schooljaar 2021-2022 lanceert het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een nieuwe wedstrijd voor klassen van het middelbaar onderwijs. Leerlingen moeten in de klas zoveel mogelijk aan de slag rond het thema ‘Klimaat en de oceaan’. Door je in te lezen, praktische oefeningen uit te voeren en het thema echt te doen leven in de klas, bereid je je optimaal voor. Haalt jouw klas de record-ontsnappingstijd uit onze escape room?

Elke deelnemende klas die aan de slag gaat met minstens één deelmodule uit het lespakket ‘Klimaat en de oceaan’ van PlaneetZee kan deelnemen aan de wedstrijd. Maar natuurlijk geldt dat wie meer info verzamelt en proeven uitvoert, beter zal voorbereid zijn om in een recordtijd de raadsels op te lossen en te ontsnappen uit de escape room.

Extra prijs voor vijf klassen met de beste tijd

De eerste prijs is een expeditie met het onderzoeksschip Simon Stevin, gekaderd in een 3-daags verblijf in Oostende. De 2de en 3de prijs omvatten een halve dag speurwerk in de labo’s van het VLIZ, aangevuld met een workshop aan/op zee. En de 4de en 5de prijs geven recht op het uitnodigen van een oceaan/klimaatspreker op school.

Oceaan als context

Onder de noemer PlaneetZee wil het VLIZ het boeiende zeeonderzoek met jullie delen. Een hulpmiddel voor leerkrachten dus, om de oceaan in hun lessen te integreren en om jongeren meer oceaangeletterd te maken. In de nieuwe leerplannen moeten leerkrachten zelf op zoek gaan naar ‘zinvolle contexten’ en laat de oceaan nu net zo’n zinvolle context zijn. Ze vormt een kruispunt voor veel hedendaagse problemen en uitdagingen. Denk maar aan de nood aan duurzame energie, de groeiende vraag naar voedsel, de gevolgen van klimaatwijziging, het aanpakken van vervuiling en het beschermen van de biodiversiteit … Onderwijs over de oceaan kan dan ook een grote rol spelen in het creëren van betrokkenheid en bewustwording bij jongeren, en in het bijbrengen van een positieve houding tegenover wetenschap.

Dat de wedstrijd samenvalt met de publicatie van de monsterlesmodule ‘Klimaat en de oceaan’ binnen het educatieve platform PlaneetZee is geen toeval (momenteel in volle ontwikkeling). We willen leerlingen – over de verschillende vakken heen – ‘marineren’, en met verschillende deelaspecten aan de slag doen gaan rond oceaancirculatie, oceaanverzuring, de koolstofcyclus, zeespiegelstijging, soortenverschuiving, dalende zuurstofgehaltes in de oceaan (zuurstofcyclus), plasticvervuiling ...

Een voorgekauwd opzet geven we niet. Wat dan wel? Experimenten in de klas, je verdiepen in een thema (wie weet kan dit wel via een Engelse of Franse leestekst?), acties uitwerken op school of in de buurt rond schoner water, duurzame vis, minder plasticgebruik, etc... Hoe creatiever, hoe beter. En waar stond die ‘A’ in STEAM nu ook weer voor?

De timing zit alvast goed, met de start van de UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. De Verenigde Naties beklemtonen hiermee het belang van de wereldzeeën en van oceaanwetenschap, om de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te kunnen verwezenlijken. Opnieuw blijkt de oceaan de perfecte context om aan de slag te gaan met de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Inschrijven kan nu al

Leerkrachten kunnen zich vanaf nu beginnen inschrijven voor de wedstrijd voor volgend schooljaar 2021-2022. Deadline voor registratie valt op 15 oktober 2021.

Lees alles over de wedstrijd PlaneetZee

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!