Interesse in een PhD bij het VLIZ-onderzoeksteam?

PhD op VLIZ
VLIZ | Nick Decombel Fotografie

Dit voorjaar stelt het Vlaams Instituut voor de Zee zes vacatures open om nieuwe PhD-kandidaten te rekruteren. Benieuwd welke nieuwe onderzoeksprojecten we opstarten in nauwe samenwerking met een of meerdere van de Vlaamse universiteiten?

 • PhD-project: Plankton en klimaat 
  Met dit onderzoek willen we de effecten van veranderende milieuomstandigheden en extreme klimaatgebeurtenissen (zoals mariene hittegolven, zuurstofdepletie, oceaanverzuring, etc.) bestuderen op de fyto- en zoöplanktongemeenschappen in de Belgische Noordzee. Door gebruik te maken van beschikbare tijdreeksen, nieuwe in-situ beeldvormingstechnologie en genetische benaderingen worden high-throughput observaties geproduceerd om voorbije en toekomstige gebeurtenissen te bestuderen. PhD in samenwerking met UGent. Solliciteren kan tot 9 juni. 
   
 • PhD-project: Plankton metagenomics
  In dit doctoraatsproject willen we bestaande metagenomics-datasets en een trait-gebaseerde aanpak gebruiken om interacties in complexe planktongemeenschappen te begrijpen vanuit een systeembiologisch perspectief. Zo willen we o.a. interacties tussen soorten afleiden, de aard van deze interacties afleiden uit metabole functies en co-occurentiepatronen, de gemeenschapsdynamica modelleren onder verschillende scenario's van milieuverandering, en de effecten van veranderingen in de samenstelling van planktongemeenschappen op hun ecosysteemfuncties modelleren. PhD in samenwerking met KU Leuven. Solliciteren kan tot 16 juni.

 • PhD-project: Blue psychology
  Onderzoek wijst uit dat blootstelling aan een natuurlijke omgeving mensen vitaliseert en bijdraagt aan een betere geestelijke gezondheid, minder ziekte en een langere levensverwachting. Welke zijn de onderliggende emotionele mechanismen die de relatie tussen blootstelling aan de kust en welzijn aansturen? In dit doctoraatsonderzoek ligt de focus ligt op het begrijpen van de emotionele impact van kustlandschappen op individuen en het onderzoeken van de emotieregulerende effecten van blootstlling aan kustgebieden. PhD in samenwerking met diverse Vlaamse universitaire onderzoeksgroepen. Solliciteren kan tot 16 juni.

 • PhD-project: Marine geology
  Een 4-jarige PhD-positie om de Pleistocene paleolandschappen van het buitenste Belgisch Continentaal Plat (BCS) in kaart te brengen en te reconstrueren, hun evolutie door de tijd heen in kaart te brengen en hun connectie met aangrenzende regionale paleolandschappen van Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te identificeren. Gebruik makend van geavanceerde akoestische technieken (hoge-resolutie seismische reflectieprofilering, ultrahoge-resolutie sub-bottom profiling en multibeam bathymetrische kartering), aangevuld met (vibro)coring van sedimenten. PhD in samenwerking met de UGent. Solliciteren kan tot 9 juni. 

 • PhD-project: Toerisme en de gokindustrie in badplaatsen
  In de komende jaren zal het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) historisch onderzoek opstarten om het proces dat badplaatsen en het toerisme als geheel vorm gaf, beter te begrijpen. We beginnen met bloot te leggen hoe gokken een essentiële plaats kreeg in Belgische badplaatsen en ingebed raakte in de toeristische industrie, van in de negentiende tot nu. Niet alleen de brede waaier aan gokactiviteiten willen we in kaart brengen, maar ook de infrastructuren, de sociale interacties tussen spelers van alle klassen en de actoren binnen de gokindustrie. PhD in samenwerking met de UAntwerpen. Solliciteren kan tot 9 juni. 

 • PhD-project: Plasticvervuiling in een veranderend zeemilieu
  In deze PhD willen we zowel de individuele als multigenerationele effecten van plasticvervuiling op mariene ongewervelden beoordelen, en dat in combinatie met de effecten van veranderingen door opwarming en verzuring van de oceaan. Ook het kwantificeren en beoordelen van het (toekomstige) risico’s van deze gecombineerde blootstelling valt onder de doelen van het onderzoek. PhD in samenwerking met de UGent. Solliciteren kan tot 13 juni. 

 

 

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!