Header logo
|  Inleiding |  Beeldbank |  Zoeken |  Historische personen |  Gebruikte bronnen |
Voeg een beeld toeMaak een nieuw albumRSSAlbum overzicht.

Beeldbank

Beeldbank » Beelden per thema » Visserij » Scheepswerven
De Borger (1901, fig. 36)
De Borger (1901, fig. 36)
Beschrijving Waterballast. Men zet op den loozen vloer de breedten A en A’ bij het grootspant en van vóór af; men trekt op de omtrekken dier spanten de rechtstandige lijnen ab en cd, en vereenigt door eene rechte lijn de punten b en d. Op de snijpunten dezer rechte lijn met de andere spanten trekt men, op dezer omtrek, loodrechte lijnen welke op het vlak eindigen. Men bekomt aldus eene reeks lijnen welke de zijden der waterballastruimte op de achtereenvolgende spanten voorstellen. Deze uitslag dient dus : 1e om den scheepsbouwer toe te laten, als zijne bestelling van materialen reeds verzonden is, de afmetingen dezer na te zien of, in het tegenovergesteld geval, er de noodige maten op over te nemen om zijne bestelling in volle kennis van zaken op te maken (alhoewel dit niet onontbeerlijk is vermits een te kort ijzer bijvoorbeeld voor een ander spant kan passen); 2e om de er aanpalende deelen te schikken. Men verzekert zich of de omtrek van het bovenvlak, door de verschillige rechthoekige lijnen bepaald, regelmatig loopt, door hem afzonderlijk op natuurlijke grootte uit te slaan. Men neemt, van aan het midden, de wijdten op elk spant, draagt ze op de overeenkomende ordonnaten van den horizontalen uitslag over en vereenigt de aldus afgezette punten. Wanneer de rechtstandige lijnen nauwkeurig getrokken zijn, moet deze ontwikkeling regelmatig zijn. In het tegenovergesteld geval wijzigt men haar bij de twijfelachtige punten. De onderste lijn bd hoeft niet ontwikkeld te worden, omdat zij als een vlak kan beschouwd worden dat de spantenomtrekken snijdt; en daar deze zorgvuldig zijn nagezien en overeengebracht moet bd eenen regelmatigen omtrek geven. Voor het bovenvlak nochtans, bevinden wij ons in gansch andere omstandigheden : de punten dezes omtreks zijn verkregen door einden van lijnen rechtstandig op gedurig van richting veranderende omtrekken geteekend, en een verschil kan dus hier gemakkelijk en onopmerkelijk verkregen worden. Het is dus noodzakelijk zijne ontwikkeling te maken om de eindpunten met meer zekerheid te bepalen. Auteur J. De Borger Uit bron De Borger, J. (1901). Uitslaan van ijzeren of stalen sche... (pagina 66) Download de volledige versieDownload de volledige versie Creative Commons License Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk 4.0 Licentie
Klik hier om terug te keren naar miniatuurweergave

Site ontwikkeld en gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Met steun van de provincie West-Vlaanderen
Logo VLIZ Logo provincie West-Vlaanderen