Header logo
|  Inleiding |  Beeldbank |  Zoeken |  Historische personen |  Gebruikte bronnen |
Voeg een beeld toeMaak een nieuw albumRSSAlbum overzicht.

Beeldbank

Beeldbank » Beelden per thema » Visserij » Scheepswerven
De Borger (1901, fig. 55)
De Borger (1901, fig. 55)
Beschrijving Vierkantige buitenlijst. De buitenlijst is eene vierkantige sent (lisse façonnée ou lisse carrée) welke als steun dient aan de spanten gedurende hunne oprichting, en aan dewelke zij tijdelijk bevestigd worden om ze op hunnen noodigen onderlingen afstand te houden. Ziehier hoe men te werk gaat om haar gereed te maken: Men smet op den spantenuitslag, op de noodige hoogte en evenwijdig aan de waterlijnen, eene rechte lijn D. Deze lijn stelt den onderkant der lijst voor. Men vestigt er eene stijve lat C op derwijze dat haar bovenkant de lijn D volgt. Bijmiddel eener kleine zwei (fausse équerre) neemt de timmerman, gelast met het maken der lijst, de hoeken op, welke de spantenomtrekken met deze lijn maken. Zij bijvoorbeeld 1 het spant. Hij plaatst de zwei E tegen de lat C en brengt het losse deel volgens den omtrek van het spant. De omtrek kan op zulke lengte als recht beschouwd worden. Auteur J. De Borger Uit bron De Borger, J. (1901). Uitslaan van ijzeren of stalen sche... (pagina 84) Download de volledige versieDownload de volledige versie Creative Commons License Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk 4.0 Licentie
Klik hier om terug te keren naar miniatuurweergave

Site ontwikkeld en gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Met steun van de provincie West-Vlaanderen
Logo VLIZ Logo provincie West-Vlaanderen