IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Van Waeyenberge, Jeroen

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, more
 • Function: Adjunct van de directeur

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-235 01 84
  GSM: +32-(0)499-86 50 99
  Fax: +32-(0)9-268 02 72
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Operationeel Waterbeheer; Secretariaat Bekken van de Brugse Polders, more
 • Function: W&Z Planningsverantwoordelijke Bekken van de Brugse Polders

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-56 26 96
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
  Provincie West-Vlaanderen; Externe Relaties, Europese Programma’s en Gebiedsgerichte Werking (EEG), more
  Function: Projectcoördinator 'Leefbare haven Zeebrugge'


Projects (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Higher trophic levels in the Southern North Sea, more
 • Studieproject monitoring strand- en zeevogels in Vlaamse natuurreservaten, more

Dataset  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Ichthyofauna of a Kenyan seagrass bed and the diet of Plotosus lineatus (Gazi Bay, August 1993), more

Publications (61)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
  ( 10 peer reviewed ) split up
 • Bouquegneau, J.-M.; Coignoul, F.; Das, K.; Debacker, V.; Haelters, J.; Holsbeek, L.; Jauniaux, T.; Joiris, C.; Stienen, E.; Tavernier, J.; Van Waeyenberge, J. (2002). Zeevogels en zeezoogdieren van de Noordzee: pathologie en ecotoxicologie: samenvatting van het onderzoek = North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology: summary of the research. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC): Brussel. 9 pp., more
 • Bouquegneau, J.-M.; Coignoul, F.; Das, K.; Debacker, V.; Haelters, J.; Holsbeek, L.; Jauniaux, T.; Joiris, C.; Stienen, E.; Tavernier, J.; Van Waeyenberge, J. (2002). North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology = De zeevogels en zeezoogdieren van de Noordzee: pathologie en ecotoxicologie, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. [10], more
 • Cools, J.; Couderé, K.; Deconinck, M.; Nysten, K.; Naesens, H.; Van Doninck, N.; Vanhaecke, P.; Van Waeyenberge, J.; Verhaegen, K.; Wauters, E. (2003). Kennisgeving Milieueffectrapportage voor het Sigmaplan september 2003. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 149 pp., more
 • Cools, J.; Couderé, K.; Deconinck, M.; Nysten, K.; Naesens, H.; Van Doninck, N.; Vanhaecke, P.; Van Waeyenberge, J.; Verhaegen, K.; Wauters, E. (2003). Milieueffectrapportage voor het Sigmaplan: kennisgeving. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 149 pp., more
 • Debacker, V.; Coignoul, F.; Das, K.; Haelters, J.; Holsbeek, L.; Jacques, T.; Jauniaux, T.; Joiris, C.R.; Stienen, E.; Tavernier, E.; Van Waeyenberge, J.; Bouquegneau, J.-M. (2004). North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology = De zeevogels en zeezoogdieren van de Noordzee: pathologie en ecotoxicologie. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 185 pp., more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Van den Balck, E.; Devos, K.; Samanya, R.; Deregge, N.; Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Rossaert, G.; Kuyken, E. (1995). Ecologisch onderzoek in de Zeeschelde door het Instituut voor Natuurbehoud: onderbouwing van natuurherstel en natuurontwikkeling. Biol. Jb. Dodonaea 62: 27-47, more
 • Offringa, H.; Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P. (2001). The Belgian marine avifauna, in: Cattrijsse, A. et al. Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters: summary of data collected between 1970 and 1998. pp. 27-30, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). The recent expansion of breeding gulls along the Belgian North Sea coast. Sula 12(4): 209-216, more
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Massale stranding van vogels aan de Belgische kust: verslag van stookolieslachtoffertellingen tijdens het winterhalfjaar 1998-1999, uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Nota IN, A57. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Distribution patterns of seabirds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 22-39, more
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Focal species and the designation and management of marine protected areas: sea- and coastal birds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 40-67, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Numbers of beached bird corpses and mortality of seabirds, how do they relate: a North Sea study in a wider context, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 78-96, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring. Belg. J. Zool. 132(2): 111-118, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 97-107, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches. Mar. Pollut. Bull. 44(4): 322-333. dx.doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00262-4, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 322-333, more
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J. (1999). Waarnemingen van zeevogels en -zoogdieren op zee, periode augustus-december 1998. Mergus 13: 7-10, more
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Vercruijsse, H.J.P. (2002). Zilvermeeuw Larus argentus en Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus als broedvogels in Vlaanderen, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 104-110, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Studie naar te verwachten impact van windmolenparken op zee ten aanzien van de mariene avifauna in het kader van een MER voor plaatsing van windturbines ter hoogte van de Vlakte van Raan. Deelstudie 'avifauna' van MER 'TotalFinaElf'-project. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.179. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Seabirds at the northern part of 'de Vlakte van de Raan': environmental impact study on the effects of an offshore windfarm on seabirds. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.213. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 45 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Seabirds in Belgian marine waters: implications for policy and management (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 43, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). De avifauna en zeezoogdieren van de Thorntonbank: studie ter beoordeling en monitoring van de impact van een offshore windpark op de mariene avifauna en zeezoogdieren. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.244. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 60 pp., more
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Van Waeyenberge, J. (2004). Three colours of black: seabird strandings in Belgium during the Tricolor incident. Atlant. Seabirds 6(3): 126-146, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2005). Harbouring nature: port development and dynamic birds provide clues for conservation, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 381-392, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Seys, J. (2007). Trapped within the corridor of the Southern North Sea: the potential impact of offshore wind farms on seabirds, in: de Lucas, M. et al. (Ed.) Birds and wind farms: risk assessment and mitigation. pp. 71-80, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J. (2002). Verstoken van verstoring: het belang van de Baai van Heist als rust- en broedgebied voor vogels, in: Mees, J. et al. (Ed.) Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9: pp. 1-9, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J. (2002). Belang van de Thorntonbank voor de mariene avifauna. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.101. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J. (2003). Evolution, foraging behaviour and reproductive output of coastal breeders at Zeebrugge, in: Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee 'TROPHOS': wetenschappelijk verslag voor de periode van 01/02/2002-31/01/2003. pp. 5-8, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J. (2004). Evolution, foraging behaviour and reproductive output of coastal breeders at Zeebrugge, in: Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee 'TROPHOS': wetenschappelijk verslag voor de periode van 01/02/2003-31/01/2004. pp. 20-23, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J. (2004). Kustbroedvogels: teruggedrongen dynamiek en toegenomen verstoring, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 176-183, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). De avifauna van de Wenduinebank: studie ter beoordeling en monitoring van de impact van een offshore windpark op de mariene avifauna. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.33. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Nota van toelichting bij zeevogelgegevens van het Instituut voor Natuurbehoud. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.205. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2003). Zeezoogdieren in Belgisch mariene wateren. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2003.152. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 15 pp., more
 • Van Waeyenberge, J. (1994). De visfauna van een Kenyaans zeegrasveld en het dieet van de top-predator Plotosus lineatus; The ichthyofauna of a Kenyan seagrass bed and the diet of the top-predator Plotosus lineatus. Thesis. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Ghent. 16 pp., more
 • Van Waeyenberge, J. (1994). Voorkomen en ecologie van de broedvogels in de buitendijkse gebieden langs de zeeschelde. Deel 2: bijlagen. Universiteit Gent (RUG): Gent. 114 pp., more
 • Van Waeyenberge, J. (1995). Evaluatie van de ecotoxiciteit van de waterbodems langsheen een saliniteitsgradiënt in het Schelde-estuarium. Thesis. Universiteit Gent: Gent. , more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Eindrapport. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.32. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 143 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 4: bepaling van de predatiedruk van overwinterende aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) in Vlaanderen: enkele voorbeeldstudies. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.31. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 28 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 1: aantalsevolutie en huidig voorkomen van overwinterende en broedende aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) in Vlaanderen: een kort overzicht. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 2: een literatuurstudie van de aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.13. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 63 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 3: een overzicht van de aantalsevolutie en huidig voorkomen van aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) op de slaap- en broedplaatsen in Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.21. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 49 pp., more
 • Peer reviewed article Van Waeyenberge, J.; Hoekstein, M.; Seys, J. (1998). Waarnemingen gekleurde Visdieven. Sula 12(3): 114, more
 • Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Meire, P. (1999). Aantallen, verspreiding en ecologie van de broedvogels in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde = Numbers, distribution and ecology of breeding birds in tidal areas along the Zeeschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1999(16). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 158 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; De Vos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Advies betreffende de ringactiviteiten in het natuurreservaat 'De baai van Heist' te Knokke-Heist. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.59. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 12 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Terns in the harbour of Zeebrugge (Belgium), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 66, more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Beach bird surveys in Belgium (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 49, more
 • Peer reviewed article Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Vercruijsse, H.J.P. (2002). Kleurringproject van Zilvermeeuw Larus argentatus en Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus aan de Belgische kust: overzicht van algemene resultaten, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 146-156, more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). Een overzicht van de aantalsevolutie en het huidig voorkomen van aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) op de slaap-en broedplaatsen in Vlaanderen. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J. (1998). Waarnemingen van zeevogels en -zoogdieren op zee, periode juli 1997-juli 1998. Mergus 12: 126-136, more
 • Peer reviewed article Van Waeyenberge, J.; Seys, J. (1999). Gekleurringde meeuwen in België. Nieuwsbrief NZG 1(2): 3-4, more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M. (2002). Broedsucces van sternen in de Zeebrugse voorhaven: overzicht van enkele resultaten van de Visdief. Vogelnieuws 1(3): 16-20, more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M. (2002). Watervogels op de Noordzee: vliegtuigtellingen 1999-2002. Vogelnieuws 1(4): 19-20, more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M. (2002). Behoud/bescherming van natuurwaarden in Voorhaven van Zeebrugge. Nota IN, IN.A.2002.7. [S.n.]: Brussel. , more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M. (2002). Broedplaatsen van sternen, meeuwen en plevieren in de Voorhaven van Zeebrugge. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.168. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Kuijken, E. (2002). Toekomstperspectieven voor kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: adviesnota in het kader van de instandhouding van de populaties van kustbroedvogels. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.231. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 34 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Offringa, H. (2001). Overwinterende zee-eenden voor de Belgische kust. Vogelnieuws 1(2): 20-23, more
 • Veen, J.; Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J. (1997). Ecologische randvoorwaarden voor de aanleg van een broedplaats voor sterns in de voorhaven van Zeebrugge. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 97.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 37 pp., more
 • Peer reviewed article Vercruijsse, H.J.P.; Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J. (2002). Geelpootmeeuw Larus michahellis als nieuwe broedvogel in België, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 120-122, more
 • Peer reviewed article Vercruijsse, H.J.P.; Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J. (2002). First pure pairs of yellow-legged gull Larus [cachinnans] michahellis along the North Sea coasts. Atlant. Seabirds 4(3): 127-129, more
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Huyse, T.; Zietara, M.S.; Geets, A.; Hellemans, B. (2002). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf = De structurele en functionele biodiversiteit van de Noordzee-ecosystemen, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , more
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Pampoulie, C. (2004). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf. Belgian Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (OSTC): Brussel. 94 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset