IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Offringa, Henk

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  Ministerie van Economische Zaken; Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)6-481 312 44
  E-mail:
 

Previous institutes (3)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

 • Stichting De Noordzee (SDN), more

 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Agroketens en Visserij, more


Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Ecology of seabirds: partim seabirds at sea, more
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more

Dataset  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, more

Publications (30)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  ( 6 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Camphuysen, C.J.; Ensor, K.; Furness, R.W.; Garthe, S.; Hüppop, O.; Leaper, G.; Offringa, H.; Tasker, M.L. (1993). Seabirds feeding on discards in winter in the North Sea :final report to the European Commission. NIOZ-rapport, 1993(8). NIOZ: Texel. 142 pp., more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P.; Offringa, H. (1998). Community structure of the macrobenthos of an important Belgian wintering area for the Common Scoter (Melanitta nigra). Biol. Jb. Dodonaea 65: 136-137, more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P.; Offringa, H. (1998). Community structure of the macrobenthos of an important Belgian wintering area for the Common Scoter (Melanitta nigra), in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 136-137, more
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P.; Offringa, H. (1999). The macrozoobenthos of an important wintering area of the common scoter (Melanitta nigra). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 79(2): 243-251, more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Meire, P.; Offringa, H. (1999). The macrozoobenthos of an important wintering area of the common scoter (Melanitta nigra), in: Degraer, S. Macrobenthos of shallow marine habitats (Belgian coast) and its use in coastal zone management = Het macrobenthos van ondiepe mariene habitats (de Belgische kust) en het belang voor het beheer van de kustzone. pp. 26-40, more
 • Peer reviewed article Jauniaux, T.; Brosens, L.; Meire, P.; Offringa, H.; Coignoul, F. (1998). Pathological investigations on guillemots (Uria aalge) stranded on the Belgian coast during the winter of 1993-94. Vet. Rec. 143(14): 387-390. https://hdl.handle.net/10.1136/vr.143.14.387, more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Seys, J.; Meire, P.; Offringa, H. (2000). Limited atlas of the Belgian part of the North Sea [ATLAS]. Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs: Brussel. 31 pp., more
 • Offringa, H. (2006). State of the affairs of risk analysis of the Dutch part of the North Sea, in: Volckaert, A.M. et al. (Ed.) Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): Research in the framework of the BELSPO Supporting Actions - SPSDII. MIMAC 2006: International Conference on Marine Incidents Management, Brugge, Belgium, 19-20 October 2006. VLIZ Special Publication, 34: pp. 36-37, more
 • Offringa, H.; Meire, P.; Van den Bossche, W. (1995). Tellingen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust, november 1993-maart 1994: verslag van stookolieslachtoffers-tellingen uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.5. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 14 + appendix pp., more
 • Offringa, H.; Seys, J.; Meire, P.; Van Den Bossche, W. (1995). Seabirds on the Channel doormat. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.12. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 122 pp., more
 • Offringa, H.; Schallier, R.; Jauniaux, T.; Haelters, J.; Meire, P. (1997). Olieverontreiniging op de Noordzee: gevolgen voor de zeevogels (november 1995 - maart 1996). Mergus 11: 25-45, more
 • Offringa, H.; Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P. (2001). The Belgian marine avifauna, in: Cattrijsse, A. et al. Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters: summary of data collected between 1970 and 1998. pp. 27-30, more
 • Offringa, H.; Blaas, M.; Stephens, M.; van den Akker, S. (2004). Begrenzing natuurgebieden op de Noordzee. Stichting De Noordzee: Utrecht. 25 pp., more
 • Peer reviewed article Offringa, H.; Meire, P. (1995). Kleine mantelmeeuwen Larus fuscus in de zuidelijke Noordzee in augustus en september 1995 = Lesser Black-backed Gulls in the southern North Sea in August and September 1995. Oriolus 61(4): 86-90, more
 • Offringa, H.; Meire, P. (1995). Tellingen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust, oktober 1994-maart 1995: verslag van stookolieslachtoffers-tellingen uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.13. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 15 pp., more
 • Offringa, H.; Meire, P. (1996). Verhouding Zeekoet Uria aalge / Alk Alca torda in Vlaamse kustwateren. Mergus 10: 333-344, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Distribution patterns of seabirds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 22-39, more
 • Seys, J.; Vantieghem, S.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Monitoring seabirds on fixed ferry-routes: an evaluation, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 68-77, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Numbers of beached bird corpses and mortality of seabirds, how do they relate: a North Sea study in a wider context, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 78-96, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches. Mar. Pollut. Bull. 44(4): 322-333. dx.doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00262-4, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 322-333, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring. Belg. J. Zool. 132(2): 111-118, more
 • Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 111-118, more
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Seabirds in Belgian marine waters: implications for policy and management (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 43, more
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Terns in the harbour of Zeebrugge (Belgium), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 66, more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Beach bird surveys in Belgium (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 49, more
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Offringa, H. (2001). Overwinterende zee-eenden voor de Belgische kust. Vogelnieuws 1(2): 20-23, more
 • Veen, J.; Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J. (1997). Ecologische randvoorwaarden voor de aanleg van een broedplaats voor sterns in de voorhaven van Zeebrugge. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 97.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 37 pp., more
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Huyse, T.; Zietara, M.S.; Geets, A.; Hellemans, B. (2002). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf = De structurele en functionele biodiversiteit van de Noordzee-ecosystemen, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , more
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Pampoulie, C. (2004). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf. Belgian Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (OSTC): Brussel. 94 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Dataset