IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Eng. Van de Walle, Björn

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Project 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
 • Function: Projectingenieur

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-730 25 30
  GSM: +32-(0)474-98 80 37
  Fax: +32-(0)3-575 03 50
  E-mail:
 • KU Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde; Afdeling Hydraulica, more
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Project 
  Katholieke Hogeschool Katholieke Hogeschool VIVES; Departement Industriële wetenschappen en Technologie (IW&T), more
  Function: Opleidingshoofd bouwkunde


Project  Top | Institutes | Publications | Project 
 • Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, more

Publications (26)  Top | Institutes | Publications | Project 
  ( 4 peer reviewed ) split up
 • De Rouck, J.; Boone, C.; Van de Walle, B. [s.d.]. The optimisation of crest level design of sloping coastal structures through prototype monitoring and modelling: Detailed scientific and technical report. Universiteit Gent: Gent. 127 pp., more
 • De Rouck, J.; Troch, P.A.; Van de Walle, B.; van der Meer, J.; Van Damme, L.; Medina, J.R.; Willems, M.; Frigaard, P. (2001). Wave run-up on a rubble mound breakwater: prototype measurements versus scale model tests. [S.n.]: [s.l.]. 14 pp., more
 • De Rouck, J.; Van de Walle, B.; Geeraerts, J.; Troch, P.; Van Damme, L.; Kortenhaus, A.; Medina, J. (2004). Full scale wave overtopping measurements, in: Melby, J.E. (Ed.) Coastal Structures 2003: Proceedings of the Conference, August 26-30, 2003, Portland, Oregon. pp. 494-506. dx.doi.org/10.1061/40733(147)41, more
 • Peer reviewed article De Rouck, J.; Van de Walle, B.; Troch, P.; van der Meer, J.W.; Van Damme, L.; Medina, J.R.; Willems, M.; Frigaard, P. (2007). Wave run-up on the Zeebrugge rubble mound breakwater: full-scale measurement results versus laboratory results. J. Coast. Res. 23(3): 584-591. https://dx.doi.org/10.2112/04-0157A.1, more
 • Peer reviewed article De Rouck, J.; Van de Walle, B.; Troch, P.; van der Meer, J.W.; Van Damme, L.; Medina, J.R.; Willems, M.; Frigaard, P. (2007). Wave run-up on the Zeebrugge rubble mound breakwater: full-scale measurement results. J. Coast. Res. 23(3): 577-583. dx.doi.org/10.2112/04-0157.1, more
 • De Rouck, J.; Van de Walle, B. (2001). Golfoploop op gehelde gesloten en open zeeweringen, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 43-47, more
 • De Rouck, J.; Van de Walle, B.; Geeraerts, J. (2004). Crest level assessment of coastal structures by full scale monitoring, neural network prediction and hazard analysis on permissible wave overtopping (CLASH), in: European Conference on Marine Science and Ocean Technology. Celebrating European marine science: building the European research area: communicating marine science, 10th - 13th May 2004, Galway, Ireland: abstract book. pp. 101-102, more
 • De Rouck, J.; Van de Walle, B.; Geeraerts, J. (2007). Crest level assessment of coastal structures by full scale monitoring, neural network prediction and hazard analysis on permissible wave overtopping (CLASH), in: Cieslikiewicz, W. et al. (Ed.) Proceedings of the EurOCEAN 2004: European Conference on Marine Science & Ocean Technology: Celebrating European marine science; building the European research area; communicating marine science, Galway, Ireland, 10-13 May 2004. pp. 261-262, more
 • Peer reviewed article Troch, P.; Geeraerts, J.; Van de Walle, B.; De Rouck, J.; Van Damme, L.; Allsop, W.; Franco, L. (2004). Full-scale wave overtopping measurements on the Zeebrugge rubble mound breakwater. Coast. Eng. 51(7): 609-628. dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2004.06.004, more
 • Trouw, K.; Van de Walle, B.; Martens, C.; Wauters, P.; Keppers, C. (2005). Veiligheid Vlaamse kust: 2. Leidraad veilige kust. versie 4.0. IMDC: Antwerpen. IV, 93 + 14 p. Annexes pp., more
 • Trouw, K.; Martens, C.; Van de Walle, B.; Suykens, K.; Wauters, P.; Keppers, C. (2005). Veiligheid Vlaamse kust: 3. Toetsresultaten. IMDC: Antwerpen. VIII, 366 pp., more
 • Van de Walle, B. (2001). Kustverdediging: de strijd tegen de zee, in: De Grote Rede 3. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 3: pp. 14-21, more
 • Van de Walle, B. (2003). Golfoploop op stortsteengolfbrekers. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. 463 pp., more
 • Van de Walle, B. (2005). Schipper mag ik overvaren, ja of nee... De meest gestelde vragen over scheepsbouw, in: De Grote Rede 14. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 14: pp. 6-11, more
 • Van de Walle, B. (2006). Schepen begrepen: weetjes over scheepsbouw, in: De Grote Rede 17. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 17: pp. 7-11, more
 • Van de Walle, B. (2011). Stel je zeevraag: Hoe gevaarlijk is drijfzand?, in: De Grote Rede 31. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 31: pp. 25, more
 • Van de Walle, B. (2011). Offshore windmolens en het belang van een degelijke fundering, in: De Grote Rede 29. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 29: pp. 19-24, more
 • Van de Walle, B. (2013). Een energie-eiland voor onze kust: fictie of realiteit?, in: De Grote Rede 37. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 37: pp. 2-9, more
 • Peer reviewed article Van de Walle, B.; De Rouck, J.; Troch, P.; Geeraerts, J.; Frigaard, P. (2005). Wave run-up on rubble breakwaters: spectral effects. Maritime Engineering 158(2): 59-67, more
 • Van de Walle, B.; Versluys, T.; Troch, P.; De Rouck, J. (2006). Digital step gauge for wave run-up measurements at full scale and in small scale model tests, in: Veloso Gomes, F. et al. Book of abstracts: the First International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection COASTLAB06. pp. 29-32, more
 • Van de Walle, B.; Versluys, T.; Troch, P.A.; De Rouck, J. (2006). Digital step gauge measurement system for wave run-up measurements at full scale and in scale model tests, in: Veloso Gomes, F. et al. (Ed.) Proceedings of the First International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection COASTLAB06. pp. 71-81, more
 • Van de Walle, B.; Mertens, T.; De Wolf, P. (2008). Meegroeien met de zee dankzij strandsuppleties, in: De Grote Rede 23. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 23: pp. 11-15, more
 • Van de Walle, B.; Boone, C.; Kerrebrouck, H. (2011). Muren aan de kaai... saai? Niks van!, in: De Grote Rede 31. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 31: pp. 17-22, more
 • Van de Walle, B.; De Mulder, T. (2008). Hoe schepen veilig getijhoogteverschillen kunnen overbruggen: de zeesluis, in: De Grote Rede 21. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 21: pp. 10-16, more
 • Van de Walle, B.; De Rouck, J. (2001). Wave run-up and wave overtopping on a rubble mound breakwater, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 62, more
 • Van de Walle, B.; Seys, J. (2002). Het mysterie van het getij, in: De Grote Rede 6. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 6: pp. 2-6, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Project