IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Hoek, Paulus

Dataset  Top | Publications | Dataset 
 • Scientific reports from expeditions with the Belgica in the Antarctic between 1897-1899 (A. Gerlache de Gomery), more

Publications (20)  Top | Publications | Dataset 
  ( 5 peer reviewed ) split up
 • Herwig, W.; Pettersson, O.; Hoek, P.P.C. (1981). The aims of the International Council for the Exploration of the Sea, in: Thomasson, E.M. (Ed.) Study of the sea: The development of marine research under the auspices of the International Council for the Exploration of the Sea. pp. 10-11, more
 • Peer reviewed article Hoek, P.P.C. (1876). Eerste bijdrage tot de kennis der Cirripediën der Nederlandsche fauna. Tijdschr. Ned. Dierkd. Ver. 2: 16-60, 1 plate, more
 • Peer reviewed article Hoek, P.P.C. (1879). Carcinologisches, grössentheils gearbeitet in der zoologischen Station der niederländischen zoologischen Gesellschaft: III. Eine Orchestide des Festlandes. Tijdschr. Ned. Dierkd. Ver. 4: 130-134, more
 • Peer reviewed article Hoek, P.P.C. (1879). Carcinologisches, grössentheils gearbeitet in der zoologischen Station der niederländischen zoologischen Gesellschaft. Tijdschr. Ned. Dierkd. Ver. 4: 97-160, plates V-X, more
 • Hoek, P.P.C. (1881). Nouvelles études sur les Pycnogonides. Arch. Zool. Exp. Gén. 9: 445-542, plates XXIII-XXX, more
 • Hoek, P.P.C. (1883-1884). De voortplantingsorganen van de oester: bijdrage tot de kennis van hun bouw en functie = Les organes de la génération de l'huître: contributions à la connaissance de leur structure et de leurs fonctions, in: Commissie voor het Zoölogisch Station der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging (1883-188). Verslag omtrent onderzoekingen op de oester en de oestercultuur betrekking hebbende = Rapport sur les recherches concernant l'huître et l'ostréiculture. pp. 113-253, 5 plates, more
 • Hoek, P.P.C. (1883-1884). Vergelijkend onderzoek van gekweekte en in het wild opgegroeide oesters, ingesteld ter bepaling van het aantal dat per jaar aan de voortplanting deelneemt = Examen comparatif d'huîtres cultivées et de celles qui sont venues en liberté, fait pour déterminer le nombre qui, pendant une année, participe à la reproduction, in: Commissie voor het Zoölogisch Station der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging (1883-188). Verslag omtrent onderzoekingen op de oester en de oestercultuur betrekking hebbende = Rapport sur les recherches concernant l'huître et l'ostréiculture. pp. 481-507, more
 • Hoek, P.P.C. (1883-1884). Schaaldieren van de Oosterschelde = Crustacés de l'Escaut de l'Est, in: Commissie voor het Zoölogisch Station der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging (1883-188). Verslag omtrent onderzoekingen op de oester en de oestercultuur betrekking hebbende = Rapport sur les recherches concernant l'huître et l'ostréiculture. pp. 516-545, more
 • Peer reviewed article Hoek, P.P.C. (1888). Supplement deel II. Bevattende een rapport over ankerkuil- en staalboomenvisscherij uitgebracht aan Zijne Excellentie den Minister van Financiën. Dutch & German text. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, Suppl.(dl.2). E.J. Brill: Leiden. 331, VI plates pp., more
 • Peer reviewed article Hoek, P.P.C. (1888). Aantekeningen omtrent larven en jongen der voornaamste in het verslag besproken vischsoorten, in: Hoek, P.P.C. Supplement deel II. Bevattende een rapport over ankerkuil- en staalboomenvisscherij uitgebracht aan Zijne Excellentie den Minister van Financiën. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, Suppl.(dl.2): pp. 274-, plates III-VI, more
 • Hoek, P.P.C. (1893). Rapport der Commissie uit de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, benoemd in de vergadering der Afdeling Natuurkunde op zaterdag 28 november 1885, ten einde der Akademie te adviseren, naar aanleiding van de missive van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, dato 27 november 1885 (zie bijlage 1), betreffende de levenswijze en de werking van Limnoria lignorum. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 2de reeks, 1(6). Johannes Müller: Amsterdam. VI, 103, 7 pl., bijlagen pp., more
 • Hoek, P.P.C. (1897). Rapport over het visschen met ankerkuilen: zoowel in den gesloten tijd als daarna. Bijlage V van het Verslag van den Staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1896. Gebroeders Van Cleef: 's-Gravenhage. 265-416 + VII plates pp., more
 • Hoek, P.P.C. (1907). The Cirripedia of the Siboga-expedition: A. Cirripedia pedunculata. Siboga-Expeditie: uitkomsten op zoölogisch, botanisch, oceanographisch en geologisch gebied verzameld in Nederlandsch Oost-Indië 1899-1900 aan boord H.M. Siboga onder commando van Luitenant ter Zee 1e kl. G.F. Tydeman, XXXIa. E.J. Brill: Leyden. XXV, 1-127, plates I-X pp., more
 • Hoek, P.P.C. (1907). Zoologie: Cirripedia. Résultats du Voyage du S.Y. Belgica en 1897-1898-1899 sous le commandement de A. de Gerlache de Gomery: Rapports Scientifiques (1901-1913). Buschmann: Anvers. 9 pp., more
 • Hoek, P.P.C. (1912). Les Clupéides (le hareng excepté) et leur migrations: 1. l'Anchois. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 14: 1-40, more
 • Hoek, P.P.C. (1913). Les Clupéides (le hareng excepté) et leurs migrations: 2. La sardine. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 16: 1-68, more
 • Hoek, P.P.C. (1913). The Cirripedia of the Siboga-expedition: B. Cirripedia sessilia. Siboga-Expeditie: uitkomsten op zoölogisch, botanisch, oceanographisch en geologisch gebied verzameld in Nederlandsch Oost-Indië 1899-1900 aan boord H.M. Siboga onder commando van Luitenant ter Zee 1e kl. G.F. Tydeman, XXXIb. E.J. Brill: Leyden. 129-275, plates XI-XXVII pp., more
 • Hoek, P.P.C. (1981). Migration and overfishing, in: Thomasson, E.M. (Ed.) Study of the sea: The development of marine research under the auspices of the International Council for the Exploration of the Sea. pp. 12-15, more
 • Hoek, P.P.C.; Kyle, H.M. (1905). Appendix J: Statistics of the North Sea fisheries. Part I: The fisheries of the various countries. Belgium. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 3: 82-91, more
 • Hoek, P.P.C.; Trybom, Fil. (1907). Entwurf einer Beantwortung der von den Regierungen Dänemarks, Finnlands, Russlands und Schwedens gestellten, sich auf die Lachsfischerei in der Ostsee beziehenden Fragen. mit anlage: Vorschlag betreffs eines internationalen Uebereinkommens zwischen Ostsee-Staaten = Draft-answer to the questions regarding the salmin fisheries of the Baltic, presented by the governments of Denmark, Finland, Russia and Sweden. with appendix: Proposal regarding an international treaty between the Baltic Countries. [S.n.]: [s.l.]. 37 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Dataset