IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Witte, Richard

Previous institute  Top | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Den Helder, more
  Function: researcher


Publications (10)  Top | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Meininger, P.L.; Witte, R.H.; Graveland, J. (2003). Zeezoogdieren in de Westerschelde: knelpunten en kansen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.041. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3467-2. 72 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Witte, R.H.; Lilipaly, S.J. (2000). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 1999/2000. Werkdocument RIKZ, 2000.857x. RIKZ: Middelburg. 55 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M.; Bouma, S.; Meijer, M.A.J.M.; Witte, R.H.; Lensink, R.; Poot, M.J.M.; Reitsma, J.M.; van Beek, G.C.W. (2002). Het belang van de ruimtelijke rangschikking van gebieden voor het voorkomen van soorten in de Noordzee en kustwateren : implicaties voor locatiekeuze en succes van herstelmaatregelen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 01-123. Bureau Waardenburg: AJ Culemborg. 224, bijlage pp., more
 • Witte, R.H. (1998). Zeehonden in de Delta. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.010. RIKZ: Middelburg. 32 pp., more
 • Peer reviewed article Witte, R.H. (2001). De betekenis van de Westerschelde voor de gewone zeehond, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 82-83, more
 • Witte, R.H. (2001). De functie van de Westerschelde voor zeezoogdieren: kansen en bedreigingen voor met name de gewone zeehond en bruinvis. Bureau Waardenburg Rapport, 01-116. Bureau Waardenburg: Culemborg. 78 pp., more
 • Witte, R.H.; Strucker, R.C.W.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (1998). Watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta 1997/98 : inclusief tellingen van zeezoogdieren in Oosterschelde en Westerschelde november 1998. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.033. RWS, RIKZ: Middelburg. ISBN 90-3693-433-8. 42 + bijlagen pp., more
 • Witte, R.H.; Berrevoets, C.M.; Baptist, H.J.M. (2000). Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het NCP 1993/94- 1998/99. Werkdocument RIKZ, 2000.838x. RWS, RIKZ: Middelburg. [no pag.] pp., more
 • Witte, R.H.; Wolf, P.A. (1997). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeehonden in de Voordelta, 1996/1997: met gegevens van zeehonden uit de Ooster- en Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-97.869x. RIKZ: Middelburg. 28 + appendices pp., more
 • Witte, R.H.; Wolf, P.A. (1997). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeehonden in de Voordelta, 1995/1996: met gegevens van zeehonden in de Ooster- en Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-97.852x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 27 + appendices pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications