IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Mergaert, Koenraad

Institute  Top | Institute | Publications 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Milieu-Inspectie, more
  Function: milieu-inspecteur

  Direct contact at institute:
  Buitendienst West-Vlaanderen
  Koning Albert I-laan 1/2 bus 73
  8200 Brugge
  Tel.: +32-(0)50-40 42 45
  Fax: +32-(0)50-39 15 12
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
  Function: Celhoofd kennisverwerving en -beheer


Publications (15)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Vanhooreweder, B.; Mergaert, K.; Maes, F.; Douvere, F.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Milieurapport Vlaanderen. MIRA achtergronddocument 2005: kust en Zee. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 140 pp., more
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., more
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Mergaert, K.; De Brauwer, D. (2004). Syntheserapport over de effecten op het maritieme milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2002-2004). MUMM: Brussel. 52 + appendices pp., more
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Mergaert, K.; De Brauwer, D. (2004). Syntheserapport 2004 (voorbereid voor de minister die de bescherming van het mariene milieu onder zijn bevoegdheid heeft, dhr. Johan Vande Lanotte). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 51 pp., more
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Verstraeten, J. (2006). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2004-2006). Afdeling Maritieme Toegang/BMM/ILVO/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: [s.l.]. 87 + 30 p. Appendices, 8 maps pp., more
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Van Hoey, G.; Verstraeten, J. (2008). Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine environment (licensing period 2006-'08). MUMM, ILVO Fisheries, Maritime Access Division (aMT), and Coast Division (CD): Oostende. 109 + 2 maps [cd-rom] pp., more
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Vanhoey, G.; Verstraeten, J. (2008). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2006-2008). Afdeling Maritieme Toegang/BMM/ILVO/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: [s.l.]. 128 + 2 maps, CD-ROM pp., more
 • Mergaert, K. (1995). Dynamiek en ecotoxicologische implicaties van polluenten in baggerspecie voor het mariene milieu, in: Invloed van baggerspecielossingen op het leefmilieu in de Zuidelijke Noordzee: studiedag 2 maart 1994. Proceedings. pp. 1-8, more
 • Mergaert, K. (2005). Impact of sediment transport in the River Scheldt on the manageral aspect [PRESENTATION]. Maritieme Toegang: Antwerpen. 24 slides pp., more
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2003). Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium. Water Nieuwsbrief 7: 1, more
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2003). Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1 + 7 p. handouts], more
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2005). De waterwegbeheerder en de sedimentproblematiek: beheersbeschouwingen over de impact van de toevoer van fluviatiel sediment naar de Beneden-Zeeschelde [PRESENTATIE]. Maritieme Toegang/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 33 slides pp., more
 • van Eck, G.T.M.; Mergaert, K. (2004). Monitoring and assessment as a tool to support the common Dutch-Flemish management of the Scheldt-estuary, in: Timmerman, J.G. et al. (Ed.) Information to support sustainable water management: from local to global levels. Proceedings MTM-IV 15-18 September 2003, St. Michielsgestel, The Netherlands. pp. 311-316, more
 • Vandecasteele, B.; Lauriks, R.; De Vos, B.; Mergaert, K. [s.d.]. De Belgische Bodemkaart als gegevensbron bij een regionale inventarisatie van oude baggerslibstorten. Landschap 18(4): 5-14, more
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Lauriks, R.; Buysse, C.; Mergaert, K. (2000). Baggergronden langs de Bovenschelde: resultaten van de terreininventarisatie naar de geografische omvang en verontreiniging. Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 8(1). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 60 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications