IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Cursus besluitvorming rond infrastructuur: 26 en 27 september 2000
Lavooij, H.A. (2000). Cursus besluitvorming rond infrastructuur: 26 en 27 september 2000. [S.n.]: Delft.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Lavooij, H.A.

Abstract
    Bevat : Kader besluitvorming infrastructuur, nieuw nationaal verkeers- en vervoersplan, planningsstelsel, financiële systematiek (meerjarenprogramma infrastructuur en transport), onderscheid verkenningsprocedures, planstudies en uitvoeringsprojecten, Planwet Verkeer en Vervoer / S. van Melis; Recente herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzelfstandiging artikel 19 vrijstelling en ontwerp-rijksprojectenprocedure / A.M. Jansen; Tracé/m.e.r. procedure en recente herziening van de Tracéwet / S. van Melis; Voorstellen voor een fundamentele herziening van de WRO / M.H.B. Pen; Coördinatie van vergunning en RO-procedures in de praktijk bij een rijksinfrastructuurproject / C.A.J. Naus; Aannemingsrecht en ervaringen met design en constructovereenkomsten bij de bouw van de Westerschelde-tunnel / L.C. Makkinga; Juridische aspecten van publiek private samenwerking (PPS) / W. Wijting; Mogelijkheden en ervaringen van PPS in de praktijk / H.A. Lavooij

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author