IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Integratie inrichting Binnenschelde
(1984). Integratie inrichting Binnenschelde. [S.n.]: Bergen op Zoom.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In deze studie zullen de tot nu toe uitgevoerde basisstudies met betrekking tot de inrichting van de Binnenschelde gecombineerd worden om te komen tot een samenhangend plan dat zo goed mogelijk voldoet aan de specifieke doelstellingen van elk van de basisstudies. Deze aanpak van de inrichting van de Binnenschelde is uitvoerig beschreven in de notitie " Binnenschelde e.o. " en wordt in bijlage 1 nog eens schematisch weergegeven. Het plangebied in deze studie beperkt zich tot de Binnenschelde en omvat het in het Markiezaat gelegen randmeer met de daarbijbehorende oevers. Er wordt onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn om het programma van eisen m.b.t de recreatie te realiseren. Tevens worden de financiële consequenties aangegeven. De nadruk ligt op het modelleren van het randmeer en niet zo zeer de inrichting. Deze zal later uitgewerkt worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top