IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Absolute of niet-cumulatieve oppervlakte (inter)nationaal wettelijk/statutair beschermd gebied in het Schelde-estuarium (studiegebied van het Natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium NOPSE, uitgebreid met het Zwin), situatie 2009

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Marien, Zoet water, Brak water, Terrestrisch, Zone, ANE, Schelde-estuarium

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Parameter
(inter)nationaal wettelijk/statutair beschermd gebied

Bijdrage door
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Dienst Landelijk Gebied (DLG), meer
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), meer
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
(2010). Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 210. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer

Data type: Statische kaarten
Metadatarecord aangemaakt: 2010-11-19
Informatie laatst gewijzigd: 2010-11-19
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid