IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Royal Military Academy (RMA)
www.rma.ac.be

Nederlandse naam: Koninklijke Militaire School

Adres:
Hobbemastraat 8
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-742 62 11
Fax: +32-(0)2-742 62 12
 Personen | Instituut | Publicaties | Projecten 
 
Type: Educatief

Personen (15)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 

Geassocieerd aan een deelinstituut (9)

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Royal Military Academy; Signal and Image Centre (RMA-SIC), meer

Abstract:
De Koninklijke Militaire School (KMS) is een militaire instelling van universitair onderwijs belast met de basisvorming van toekomstige officieren (academisch, militair, sportief), en met de voortgezette vorming van officieren tijdens hun loopbaan in het departement Defensie.

Binnen de KMS wordt eveneens onderzoek verricht dat zich in de eerste plaats richt op het oplossen van militaire problemen. Daarnaast worden thema’s met betrekking tot veiligheid en beveiliging bestudeerd. Ten slotte, kunnen ook bredere strategische aangelegenheden zoals energie-onafhankelijkheid aan bod komen.

De mariene thematiek situeert zich voornamelijk in het veld van de remote sensing in de brede zin. Er wordt onderzoek gedaan op het gebied van mijnenbestrijding, bv. Om de prestaties van bestaande sonars en gradiëntmeters te verbeteren. Het omvat onder meer ook onderzoek naar lucht- en ruimtesensoren zoals verstrooiingsmeters. Dit zijn radarinstrumenten die de windsnelheid en windrichting boven het wateroppervlak meten.

Publicaties (24)  Top | Personen | Instituut | Projecten 
  ( 16 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Taverniers, J.; Suss, J.; Delcourt, G.; De Neve, Y. (2019). The tides of the zodiac MK VI HD: comparing the usability of inflatable boats for seaborne operations. IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors 7(1): 22-30. https://hdl.handle.net/10.1080/24725838.2019.1584775, meer
 • Peer reviewed article Rivas, M.B.; Stoffelen, A.; Verspeek, J.; Verhoef, A.; Neyt, X.; Anderson, C. (2017). Cone metrics: a new tool for the intercomparison of scatterometer records. IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Observ. Remote Sens. 10(5): 2195-2204. https://hdl.handle.net/10.1109/JSTARS.2017.2647842, meer
 • Peer reviewed article Van Hespen, I. (2016). Developing the concept of maritime piracy: a comparative legal analysis of international law and domestic criminal legislation. Int. J. Mar. Coast. Law 31(2): 279-314. https://hdl.handle.net/10.1163/15718085-12341395, meer
 • Peer reviewed article Van Hespen, I. (2016). Prosecuting maritime piracy: domestic solutions to international crimes. The Military Law and the Law of War Review = Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre 54(2): 331-335, meer
 • Peer reviewed article Elyouncha, A.; Neyt, X.; Stoffelen, A.; Verspeek, J. (2015). Assessment of the corrected CMOD6 GMF using scatterometer data. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. 9638: 11. dx.doi.org/10.1117/12.2195727, meer
 • Peer reviewed article Elyouncha, A.; Neyt, X. (2014). Comparison of the spatial and radiometric resolution of ERS and Metop C-band radars, in: Bostater, C.R. et al. (Ed.) Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, Coastal Waters, and Large Water Regions 2014. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 9240: pp. 92400L. https://dx.doi.org/10.1117/12.2068190, meer
 • Peer reviewed article Elyouncha, A.; Neyt, X. (2014). Analysis of C-band spaceborne scatterometers thermal noise, in: Bostater, C.R. et al. (Ed.) Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, Coastal Waters, and Large Water Regions 2014. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 9240: pp. 924006. https://dx.doi.org/10.1117/12.2068172, meer
 • Peer reviewed article Elyouncha, A.; Neyt, X. (2013). C-band satellite scatterometer intercalibration. IEEE Trans. Giosci. Remote Sens. 51(3): 1478-1491. https://dx.doi.org/10.1109/TGRS.2012.2217381, meer
 • Peer reviewed article Elyouncha, A.; Neyt, X. (2013). Inter-calibration of Metop-A and Metop-B scatterometers using ocean measurements, in: Bostater, C.R. et al. (Ed.) Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, Coastal Waters, and Large Water Regions 2013. Dresden, Germany, September 23, 2013. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 8888. dx.doi.org/10.1117/12.2033927, meer
 • Peer reviewed article Lopera, O.; Dupont, Y. (2013). Target classification from HR sonar images, in: IEEE OCEANS 2013 Norway. Proceedings of a meeting held 10-14 June 2013, Bergen, Norway. Oceans (New York), CFP13OCF: pp. 6 pp. https://hdl.handle.net/10.1109/OCEANS-Bergen.2013.6608183, meer
 • Peer reviewed article Crapolicchio, R.; De Chiara, G.; Elyouncha, A.; Lecomte, P.; Neyt, X.; Paciucci, A.; Talone, M. (2012). ERS-2 scatterometer: mission performances and current reprocessing achievements. IEEE Trans. Giosci. Remote Sens. 50(7): 2427-2448. https://hdl.handle.net/10.1109/TGRS.2011.2179808, meer
 • Peer reviewed article Elyouncha, A.; Neyt, X. (2012). A method for cross-comparison of scatterometer data using natural distributed targets: application to ERS-1 and ERS-2 data during the tandem mission. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. 8532: 9. dx.doi.org/10.1117/12.975218, meer
 • Peer reviewed article Levaux, F.; Bostater, C.; Neyt, X. (2012). Contrast based band selection for optimized weathered oil detection in hyperspectral images. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. 8532: 16. dx.doi.org/10.1117/12.2007322, meer
 • Peer reviewed article Mattheijssens, J.; Marcel, J.-P.; Bosschaerts, W.; Lefeber, D. (2012). Oscillating foils for ship propulsion. WIT Trans. Ecol. Environ. 160: 139-147. dx.doi.org/10.2495/DN120131, meer
 • Peer reviewed article Bostater, C.R.; Jones, J.; Frystacky, H.; Coppin, G.; Leavaux, F.; Neyt, X. (2011). Airborne imaging sensors for environmental monitoring and surveillance in support of oil spills and recovery efforts, in: Bostater, C.R. et al. (Ed.) Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, Coastal Waters, and Large Water Regions 2011, 21-22 September 2011, Prague, Czech Republic. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 8175: pp. 20 pp. hdl.handle.net/10.1117/12.901231, meer
 • Peer reviewed article Shimoni, M.; Acheroy, M. (2006). Imaging spectroscopy for coastal biogeochemistry of estuaries and plumes, in: Bostater, C.R. et al. (Ed.) Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, and Large Water Regions 2006. Stockholm, Sweden, September 11-13, 2006. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 6360: pp. U46-U55. https://dx.doi.org/10.1117/12.689992, meer
 • Pinto, J.; Ribeiro, M.; Giodini, S.; L'Hoir, P.; Sartore, A.; Giron-Sierra, J.M.; Braga, J.; Sousa, J. (2017). Network enabled cooperation of autonomous vehicles: a communications perspective, in: OCEANS 2017 - Aberdeen. pp. 6. https://hdl.handle.net/10.1109/OCEANSE.2017.8084774, meer
 • Marques, M.M.; Parreira, R.; Lobo, V.; Martins, A.; Matos, A.; Cruz, N.; Almeida, J.M.; Alves, J.C.; Silva, E.; Bedkowski, J.; Majek, K.; Pelka, M.; Musialik, P.; Ferreira, H.; Dias, A.; Ferreira, B.; Amaral, G.; Figueiredo, A.; Almeida, R.; Silva, F.; Serrano, D.; Moreno, G.; De Cubber, G.; Balta, H.; Beglerovic, H. (2016). Use of multi-domain robots in search and rescue operations - contributions of the ICARUS team to the euRathlon 2015 challenge, in: OCEANS 2016 - Shanghai. pp. 7, meer
 • Papili, S.; Jenkins, C.; Roche, M.; Wever, T.; Lopera, O.; Van Lancker, V. (2015). Influence of shells and shell debris on backscatter strength: Investigation using modeling, sonar measurements and sampling on the Belgian Continental Shelf. Proceedings of the Institute of Acoustics 37(1): 7 pp, meer
 • Lopera, O.; Liu, W. (2014). An introductory study for applying single-pass interferometry to hull mounted sonar data for target height estimation, in: Proceedings of EUSAR 2014; 10th European Conference on Synthetic Aperture Radar. pp. 4, meer
 • Mersch, E.; Yvinec, Y.; Dupont, Y.; Neyt, X.; Druyts, P. (2014). Underwater magnetic target localization and characterization using a three-axis gradiometer, in: Oceans 2014 - Taipei. pp. 6. https://hdl.handle.net/10.1109/OCEANS-TAIPEI.2014.6964464, meer
 • Barros, A.S.; Van Hespen, I. (2013). Maritime security: current challenges. Policy Brief, 20. Leuven Centre for Global Governance Studies: Leuven. , meer
 • O'Hagan, D.W.; Capria, A.; Petri, D.; Kubica, V.; Greco, M.; Berizzi, F.; Stove, A.G. (2012). Passive Bistatic Radar (PBR) for harbour protection applications, in: 2012 IEEE Radar Conference. pp. 5. https://hdl.handle.net/10.1109/RADAR.2012.6212182, meer
 • Laurent, E.; Mathieux, A.; Bras, R.; Vertommen, J.; De Smedt, P. (1971). Mineralogische studie van de aanslibbing in de Schelde: rapport nr. 1. Opzoekingen gedaan in het kader van de studie van de herkomst van de slibben van de Schelde onder de leiding van het Waterbouwkundig Laboratorium, Borgerhout = Etude mineralogique de l'envasement de l'Escaut: rapport no 1. Recherche effectuée dans le cadre de l'étude de l'envasement de l'Escaut sous la direction du Laboratoire de Recherches Hydrauliques, Borgerhout. Koninklijke Militaire School. Laboratorium van Aardkunde = Ecole royale Militaire. Laboratoire de Géologie: Brussel. 56 + tab. pp., meer

Projecten (2)  Top | Personen | Instituut | Publicaties 
 • DISARM: Dumpsites of munitions: Integrated Science Approach to Risk and Management, meer
 • SCHELDT: Door de lucht verpreid hyperspectraal potentieel voor kustbiochemie van het schelde estuarium en pluim, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten