IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Mosdiertjes van de Zuidelijke bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland
De Blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812-9003-6. 445 pp.
Cover

Beschikbaar in  Auteur | Dataset 

Trefwoorden
  Abundance
  Alien species
  Climatic changes
  Environments > Aquatic environment > Brackishwater environment
  Environments > Aquatic environment > Marine environment
  Identification keys
  Species diversity
  Specimens
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Breakwaters
  Substrata
  Taxa > Species > Introduced species
  Bryozoa [WoRMS]
  ANE, België [Marine Regions]; ANE, Belgium, Hinder Banks, Westhinder [Marine Regions]; ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]
  Marien; Brak water

Auteur  Top | Dataset 
 • De Blauwe, H., meer

Abstract
  Voor u ligt het eerste determinatiewerk voor mariene en brakwatermosdiertjes (Bryozoa) van de zuidelijke bocht van de Noordzee. Het is tevens een quasi volledige inventaris geworden van een tot nu toe weinig bestudeerde, verrassend soortenrijke diergroep. Niet minder dan 179 soorten komen aan bod, verzameld op stranden, in havens en in zeegebieden van Cap Gris-Nez (N-Frankrijk) tot de Nederlands-Duitse grens. Het zandige substraat dat overheerst in dit gebied, is doorgaans arm aan mosdiersoorten. Het grote aantal beschreven soorten is dan ook te wijten aan een doorgedreven studie van recente waarnemingen (vloedmerkmateriaal, specimens verzameld op strandhoofden en havenstructuren, schelpen en stenen ter hoogte van zandbanken) en aan de revisie van historische collecties. In havens en op strandhoofden trof de auteur een 20-tal soorten aan, de Westhinder zandbank bleek met 80 waargenomen mosdierspecies een waar "mosdierparadijs". En tussen 1998 en 2005 werden op aangespoelde voorwerpen een 75-tal soorten geïdentificeerd.Van de 179 soorten zijn er 46 enkel gekend van aangespoeld materiaal. Het zijn vaak soorten die inheems zijn aan de Franse en Engelse Kanaalkust, heel uitzonderlijk spoelt een soort aan van tropische herkomst. De resterende 133 soorten zijn hier ooit ter plaatse levend aangetroffen. Daarvan zijn er 57 algemeen in hun favoriete biotoop, 56 zijn zeldzaam en 20 soorten zijn recent niet meer gevonden. In de laatste 15 jaar hebben 7 nieuwkomers zich succesvol gevestigd. Dit geeft aan dat ook Bryozoa een indicatorrol kunnen vervullen t.a.v. klimaatswijzigingen en door de mens gefaciliteerde introductie van exoten.Ter wille van de gebruiksvriendelijkheid is voor elke soort een dubbele pagina voorzien: een tekstdeel links en een set unieke, speciaal voor dit boek aangemaakte foto's, rechts. Bij de foto's is tevens (in het Engels) aangegeven hoe talrijk de soort is op aangespoeld materiaal of vastzittend op hard substraat, dan wel enkel werd aangetroffen in historische collecties. De determinatiesleutels in het boek, en een 20-30x vergrotende loep, maken de herkenning van de meeste mosdiertjes in het studiegebied mogelijk. Hopelijk draagt dit werk dan ook bij tot een betere bekendheid van deze kolonievormende en ondergewaardeerde diergroep.

Dataset
 • Hans De Blauwe site, meer

Afbeeldingen Top | Auteur | Dataset