VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

In:

VLIZ-nieuws

rss
Pagina < · 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 · >
Zomers zee- en leesplezier met nieuwe Zeekrant 2011
Toegevoegd op: 2011-06-23
De zee blijft indruk maken en daar getuigt ook de nieuwe 2011-editie van de Zeekrant van. Die start met een artikel over tsunami's in de Noordzee en dwingt toch enig ontzag en bescheidenheid af ten aanzien van de zee. Daartegenover staat dat de zee ons toch vooral veel waardevols te bieden heeft. En net dit boeiende nieuws willen we jullie niet onthouden: over kwallen die het onzichtbare zichtbaar maken, over zandbanken met een verhaal, over de bruinvis die terug is en de kabeljauw die het te lauw heeft, over de blauwvintonijn en zo veel meer. Je kan de krant gratis meenemen in alle bezoekerscentra, bibliotheken en toeristenbureaus aan de kust en de kantoren van het VLIZ. ... [Lees meer]
Seminarie: Passieve visserij en maricultuur binnen de Vlaamse windmolenparken?
Toegevoegd op: 2011-06-16
Hoe haalbaar zijn (passieve) visserij en maricultuur in de windmolenparken in het Belgisch deel van de Noordzee? Kan duurzame (wind)energie gekoppeld worden aan duurzame visserij/viskweek? Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO heeft die vragen beantwoord in een uitgebreide studie. De onderzoekers stellen hun resultaten voor op donderdag 30 juni op de innovOcean site in Oostende. (UPDATE: incl. programma) ... [Lees meer]
PERSBERICHT: Een nieuwe aanpak voor marien biodiversiteitsonderzoek in Europa
Toegevoegd op: 2011-06-07
Meer kennis, van genen over soorten tot ecosystemen, moet leiden tot een betere toekomst voor het leven in de zeeën en oceanen. Drie grote Europese mariene onderzoeksnetwerken (EUR-OCEANS, MarBEF en Marine Genomics Europe) – met wetenschappers van in totaal 120 instellingen en organisaties – hebben een gezamenlijk project gestart (EuroMarine) met als doel toonaangevende mariene biologen samen te brengen binnen een internationaal competitief netwerk. ... [Lees meer]
Portaal voor Europese soorten gelanceerd!
Toegevoegd op: 2011-05-10
Het portaal van PESI (Pan-European Species directories Infrastructure) is gelanceerd: www.eu-nomen.eu/portal en is beschikbaar in 21 Europese talen. Op termijn zal je hier de soortinformatie van alle, in Europa voorkomende soorten kunnen terugvinden en doorzoeken. Niet alleen van de soorten die in zee leven, maar ook van alle terrestrische en aquatische soorten. Je vindt er ondertussen al bijna een half miljoen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke namen in 88 talen voor meer dan 210 000 soorten en meer dan 6 miljoen verspreidingsgegevens. ... [Lees meer]
PERSBERICHT: Klas uit Poperinge wint uitdagende Noordzee-expeditie
Toegevoegd op: 2011-04-29
Van 2 tot 6 mei kiest de West-Vlaamse klas immers het ruime Noordzeesop voor een heuse wetenschappelijke expeditie aan boord van het onderzoeksschip Zeeleeuw. Deze expeditie wordt hen aangeboden door VLOOT, de reder van de Vlaamse overheid, en door het Vlaams Instituut voor de Zee. Ze danken deze prijs aan de creatieve, enthousiaste en inhoudelijk gevarieerde inzending, waarmee ze tijdens het voortraject van het educatieve project “Planeet Zee” (www.planeetzee.org) als winnaars uit de bus kwamen. ... [Lees meer]
8 juni: Wereldoceanendag over de zee van morgen
Toegevoegd op: 2011-04-26
Sinds 2009 staat 8 juni in het teken van de Wereldoceanen. Deze officieel door de Verenigde Naties erkende dag is in het leven geroepen om mensen bewust te maken van de problemen in zeeën en oceanen en wat deze voor ons betekenen. Voor de tweede keer op rij organiseert het VLIZ op 8 juni een avondvullend programma. Deze keer over 'de zee van morgen', waarbij we het via enkele boeiende lezingen willen hebben over een zee in voortdurende verandering. ... [Lees meer]
Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen
Toegevoegd op: 2011-04-22
Studiedag over hoe Vlaamse en Nederlandse onderzoekers aankijken tegen de stijgende zeespiegel en de geplande bescherming van onze Noordzeekusten op dinsdag 24 mei 2011 in het Centrum Staf Versluys in Bredene. ... [Lees meer]
Medewerking gevraagd bij socio-economische analyse gebruik Belgische mariene wateren
Toegevoegd op: 2011-04-21
In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie dient België tegen juli 2012 een beoordeling te maken van de huidige staat van het mariene milieu. Een van de onderdelen van deze rapportage behelst een analyse van de socio-economische activiteiten en de kost van de degradatie van de Belgische mariene wateren. Alle stakeholders die zich betrokken voelen, worden uitgenodigd door de federale Dienst Marien Milieu om deel te nemen aan de workshops op de InnovOcean site in Oostende (12 en 24 mei). ... [Lees meer]
Studiedag 'Zeewetenschappen in de klas'
Toegevoegd op: 2011-04-20
Het VLIZ en Vereniging Leerkrachten Wetenschappen (VeLeWe) nodigen wetenschapsleraren en liefhebbers uit voor een studiedag over hoe het zeeonderzoek de lessen kan kleuren op woensdagmiddag 18 mei in het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel. ... [Lees meer]
Belgische mariene soortenlijst (BeRMS) opgenomen in Waarnemingen.be
Toegevoegd op: 2011-04-06
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) startte in 2010 met een inventaris van alle mariene soorten die in het Belgisch deel van de Noordzee leven, en dit in samenwerking met een grote groep veldexperten uit België en taxonomische experten van over de hele wereld. ... [Lees meer]
PERSBERICHT: De Noordzee: van oernatuur naar beheerd onderwater mozaïeklandschap?
Toegevoegd op: 2011-03-21
De Noordzee ziet er vandaag fundamenteel anders uit dan vroeger. Reuzentonijnen, rijke zeebodems en wilde oesterbanken hebben in de loop van de voorbije honderden jaren plaats geruimd voor diverse vormen van menselijke activiteit (visserij, scheepvaart, ontginning grondstoffen, vervuiling, etc.) en sterk beïnvloede onderwaterlandschappen. Vandaag lijkt het tij intussen langzaam te keren en is opnieuw 5,4% van de Noordzee beschermd gebied. Uit de prille ervaringen met deze ‘mariene beschermde gebieden’ (MPA’s) en met de nieuwe beheersmaatregelen die in elk van de oeverstaten in voorbereiding zijn, blijkt alvast dat wetenschappelijke kennis essentieel is voor een goede opvolging en inschatting van de kansen op succes. Tijdens het symposium “The North Sea, field lab for marine protection” op 22 maart 2011 in Leuven, geven wetenschappers een stand van zaken en buigen ze zich over de verdere uitdagingen van dit onderzoek. ... [Lees meer]
Japanse tsunami te volgen vanuit Oostende via Sea Level Station Monitoring Facility
Toegevoegd op: 2011-03-14
Vrijdag 11 maart werd noordoostelijk Japan getroffen door een zware aardbeving, die ontstond in de oceaanbodem op 130 km van de kust. Al snel volgde een tsunami én een tsunamialarm. De voortgang van de vloedgolf kon op de voet gevolgd worden via de Sea Level Station Monitoring Facility - een website ontwikkeld door het VLIZ in Oostende voor het Projectkantoor voor IODE (IOC/UNESCO) en verschillende IOC programma's. ... [Lees meer]
Terugblik op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2011
Toegevoegd op: 2011-03-07
Op vrijdag 25 februari ontmoetten 333 mariene wetenschappers uit Vlaanderen en omstreken elkaar tijdens de elfde editie van de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op de site Oud-Sint Jan in Brugge. De dag zat vol verrassende pitch praatjes en een uitgebreide postersessie. Zo kregen de deelnemers een mooi overzicht van het nieuwste, lopende mariene en kustgebonden onderzoek. Het publiek kon stemmen voor de beste spreker en poster. Ook de laureaten van de VLIZ Award kregen even het podium. In wat volgt nog eens alle winnaars op een rijtje en veel foto's van het evenement. ... [Lees meer]
Uitreiking prestigieuze, driejaarlijkse ‘Prijs Dr. Edouard Delcroix’ 2010
Toegevoegd op: 2011-03-04
Vrijdag 4 maart mag de Franse biomedicus Dr. Eric Honoré de ‘Prijs Dr. Edouard Delcroix’ 2010 in ontvangst nemen te Oostende. Hij ontvangt 25.000 EUR voor zijn verdienstelijk doorgedreven onderzoek naar de gezondmakende aspecten van uit vis afgeleide poly-onverzadigde vetzuren (PUFAs) bij hart- en vaatziekten. ... [Lees meer]
VLIZ zoekt jobstudenten voor zomer 2011
Toegevoegd op: 2011-02-24
VLIZ zoekt jobstudenten voor de periode juli-augustus-september 2011. Je kan vrij solliciteren door je curriculum vitae en een begeleidende brief te mailen naar jan.mees@vliz.be. ... [Lees meer]
EUROFLEETS sponsort opnieuw scheepstijd Europese mariene onderzoekers
Toegevoegd op: 2011-02-21
Nog tot 2 mei kunnen vorsers van Europese universiteiten of onderzoeksinstellingen gratis scheepstijd aanvragen aan boord van tal van Europese regionale onderzoeksschepen. ... [Lees meer]
10 jaar RV Zeeleeuw
Toegevoegd op: 2011-02-14
Woensdag 9 februari 2011 vierde het Vlaamse onderzoeksschip RV Zeeleeuw zijn 10-jarig bestaan. Tijdens de viering in Oostende, waar een 100-tal gebruikers en sympathisanten aanwezig waren, werd de geschiedenis van het schip en zijn belang voor wetenschappelijke en educatieve activiteiten in de verf gezet. ... [Lees meer]
VLIZ Jongerencontactdag 2011
Toegevoegd op: 2011-02-09
Op 25 februari 2011 is het weer verzamelen geblazen voor de elfde editie van de ‘VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen’. Op deze mariene happening begroeten we al zeker 300 zee- en kustwetenschappers uit onze Noordzeeregio. En het kunnen er nog meer worden: inschrijven is mogelijk tot 18 februari. Het wordt dé ontmoetingsdag om elkaar en elkaars werk te leren kennen binnen een informele, interdisciplinaire ‘zeesfeer’ op de site van Oud Sint-Jan in Brugge. ... [Lees meer]
Mariene instituten duiken in zee voor het goede doel
Toegevoegd op: 2010-12-16
Mariene wetenschappers van verschillende Vlaamse mariene onderzoeksinstituten - waaronder het VLIZ - doen op 23 december een bibberduik in zee. Ze laten zich hiervoor sponseren door collega's, vrienden en familie. De opbrengst gaat integraal naar Music For Life dat dit jaar geld inzamelt voor aidswezen in Afrika. ... [Lees meer]
De WoRMS fotogalerij toont hoe soorten eruit zien
Toegevoegd op: 2010-12-10
Het Wereldregister voor Mariene soorten (WoRMS) en ermee geassocieerde databanken vormen de index van het boek van het mariene leven. Maar het is ons doel om elke mariene soort een gezicht te geven op het web. Check de WoRMS Fotogalerij! ... [Lees meer]
Pagina < · 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 · >

[Voeg toe]