SeArch Eindconferentie

Verdronken erfgoed

Over oervalleien, scheepswrakken en andere (pre)historische getuigenissen in een steeds ‘drukker’ wordende Noordzee

22 november 2016, Het Pand, Gent

Oervalleien, intussen bedekt met dikke zandlagen, tevoorschijn getoverd met innovatieve surveytechnieken. Meer dan 250 wrakken van schepen, onderzeeërs en vliegtuigen verspreid over het Belgische deel van de Noordzee, slechts een fractie van wat vermoedelijk in de bodem verborgen blijft. Vuurstenen, keramiek, botten en beenderen van lang uitgestorven diersoorten, maar ook wapentuig en andere curiosa als toevallige vondsten in visnetten, baggerspecie of op het strand. Dit alles vormt het decor voor deze studiedag, die het IWT-project SeArch (www.sea-arch.be) afsluit en de nieuwste bevindingen rond het onroerend onderwatererfgoed van onze zee belicht. Naast bijzondere onderzoeksmethodes, brengen we ook het verhaal van de vele getuigenissen uit een ver verleden en hoe dit waardevolle verleden in een steeds drukker wordende Noordzee zijn plaats opeist.

Locatie: Cultuur- en Congrescentrum Het Pand; Onderbergen 1, 9000 Gent (bereikbaarheid, kaart)

 

14:00-14:15 Verwelkoming
  (Carl Decaluwé, gouverneur West-Vlaanderen)
14:15-14:30 Zwerfgoed wordt erfgoed: een algemene intro
  (Tine Missiaen, UGent RCMG, coördinator SeArch)
14:30-14:50 Prehistorische landschappen in onze Noordzee, een nooit eerder getoonde reis in de tijd
  (Maikel De Clercq, UGent RCMG)
14:50-15:15 Slimme technologie brengt prehistorische landschappen en verdronken nederzettingen in kaart
  (Hans Pirlet, VLIZ)
   
15:15-15:45 Koffiepauze
   
15:45-16:05 De Noordzee, een onmetelijk archief, zij het zonder archivaris
  (Marnix Pieters, Agentschap Onroerend Erfgoed)
16:05-16:30 Wetgeving en beleid op weg naar een volwaardige bescherming van het erfgoed op zee? Knelpunten en opportuniteiten
  (Thary Derudder & Marijn Rabaut, UGent Maritiem Instituut)
16:30-16:45 Hoe kunnen industrie en andere zeegebruikers bijdragen aan het behoud en de kennisopbouw van het onderwatererfgoed?
  (Sven Van Haelst, Agentschap Onroerend Erfgoed)
16:45-17:00 Een innovatieve toekomst voor het verdronken erfgoed
  (Tine Missiaen, UGent RCMG, coördinator SeArch)
17:00-17:15 Afsluitende toespraak
  (Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee)

De foto's van de studiedag, kan u hier bekijken.