Grote Rede 55 over windmolens, een prehistorisch kerkhof en burgerwetenschap

De Grote Rede 55 met onder andere een artikel over burgerwetenschap
© Taco van der Eb

In een kersvers nummer van De Grote Rede gaan we te rade bij zes Belgische experten die vanuit hun vakgebied de ontmanteling van offshore windmolens benaderen, gaan we op een wetenschappelijke safari naar een uniek paleontologisch kerkhof voor onze kust met resten van walrussen, mammoeten en oerwalvissen, en belichten we de rol van burgers in het onderzoek naar de zee. Verder in het nummer hebben we het onder andere over zeeharten, bioluminescentie, onze IJslandvaarders, en de oorsprong van het woord 'meeuw'.

We leven in woelige tijden. Maar gelukkig is er ook hoop. In deze Grote Rede willen we alvast de heldere zijde van de maan aanschouwen en stilstaan bij enkele zaken die een belofte inhouden voor een betere wereld.

Zo kun je in een bijdrage van Steve Bauwens (POM West-Vlaanderen) niet alleen ontdekken dat de 400 windmolens op ons stukje zee intussen al goed zijn voor 10% van de totale elektriciteitsvraag of bijna de helft van het elektriciteitsverbruik door gezinnen. Je leest er ook in hoe ingenieurs en technici naarstig op zoek zijn naar duurzame oplossingen voor de recyclage van de turbines, eens die hun houdbaarheidsdatum hebben bereikt en toe zijn aan ontmanteling en vervanging.

Uit een tweede hoofdbijdrage blijkt dan weer hoezeer de samenleving veranderd is in zijn houding ten aanzien van de wetenschap, en omgekeerd. De tijd van de ‘ivoren toren’, waarbij onderzoekers zich afsloten van het brede publiek, lijkt grotendeels voorbij. Burgers krijgen steeds meer kansen om zelf actief bij te dragen aan de kennisopbouw onder de vorm van allerlei ‘burgerwetenschapsinitiatieven’, ook in het mariene domein.

Het derde hoofdartikel in deze Grote Rede neemt je mee naar een niet eens zo ver verleden, toen de Noordzee nog geen Noordzee was, maar grotendeels droog stond. Wat vandaag zeebodem is, vormde toen een laaggelegen, heuvelachtig toendralandschap met kuddes wolharige mammoeten, of – bij hogere zeespiegelstanden – zandbanken bewoond door megakolonies walrussen. Jawel, die kolossen, verwant aan de zeeleeuwen, met hun stijve snorharen en naar beneden wijzende ivoren stoottanden. Fascinerend toch?!

De Grote Rede is het informatieblad over kust en zee voor de regio Vlaanderen en omstreken. Met drie grote bijdragen en negen vaste rubrieken biedt het zijn lezers een gevarieerde, maar objectieve kijk op de actuele kennis over de kust, zee en oceaan en geeft het uitleg bij het gevoerde onderzoek en beleid.

Het tijdschrift wordt gratis opgestuurd op aanvraag. Maar als je voor minder papierverspilling bent, kan je ook inschrijven voor een digitale attendering bij het verschijnen van een nieuw nummer. De online versie van het blad leest immers vlot op tablet of ander scherm. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar.

Lees De Grote Rede #55 digitaal

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!