Header logo
|  Inleiding |  Beeldbank |  Zoeken |  Historische personen |  Gebruikte bronnen |
Voeg een beeld toeMaak een nieuw albumDiavoorstellingRSSAlbum overzicht.

Beeldbank

Beeldbank » Beelden per thema » Landschappen en vegetatie langs de Vlaamse kust » Duinen » Pannen

Pannen


Pannen zijn komvormige laagten in de duinen of nog: duinvalleien. De bodem van een pan ligt zo laag dat hij onderloopt bij hoge grondwaterstand in de duinen. In regenrijke jaren kan het water zelfs lange tijd blijven staan en wordt op die manier een tijdelijk duinvijvertje gevormd.
Pannen vormen een habitat voor talrijke zeldzame en bedreigde plantensoorten zoals moeraswespenorchis en parnassia.
Actieve duinpannen zijn langs de Vlaamse kust nagenoeg verdwenen door het wegpompen van grote hoeveelheden grondwater.
Klik op een beeld om een grotere versie te zienKlik op een beeld om een grotere versie te zien

Site ontwikkeld en gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Met steun van de provincie West-Vlaanderen
Logo VLIZ Logo provincie West-Vlaanderen