IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Baggeren en storten in de Westerschelde

Description
In de Westerschelde wordt continu gebaggerd om de vaargeul op de gewenste diepte en breedte te houden. Er wordt voornamelijk gebaggerd op de ‘drempels’ en langs de randen van o.a. platen. Drempels liggen in het overgangsgebied tussen een ebgeul en een vloedschaar en trekken zand aan. Hierdoor zijn dit de plekken waar de Westerschelde van nature ondieper is. Het uitgevoerde baggerwerk is per maand min of meer constant, maar er zijn de loop der jaren wel belangrijke verschuivingen geweest binnen het estuarium.

Scope
Keywords:
Marine, Brackish water, ANE, Netherlands, Westerschelde

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Parameters
Amount of dredged material, Amount of dumped material, Amount of extracted sand

Publication
Used in this dataset
van Eck, G.Th.M.; Holzhauer, H. (Ed.) (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE eindrapport 2006 (Rapport 10). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.003. RIKZ: Middelburg. 64 pp., more
(2007). Schelde Nieuwsbrief 51. Schelde Nieuwsbrief, 51[s.n.][s.l.]. 8 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2009-07-29
Information last updated: 2012-11-14
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy