IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkeling in de jaarlijkse uitstoot van NOx door de scheepvaart van, naar en in ZSP 1994-2008

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Environmental quality/pollution
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Emissions, Harbours, ANE, Netherlands, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost, ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen Harbour, Belgium, Sas Van Ghendt, Netherlands, Zeeland, Borsele

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost [Marine Regions]
ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen Harbour
Belgium, Sas Van Ghendt
Netherlands, Zeeland, Borsele [Marine Regions]

Temporal coverage
1994 - 2008

Parameters
Goods Transhipment, Nitrogen oxide (NO)

Contributors
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Zeeland Seaports, more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 203. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-11
Information last updated: 2013-07-19
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy