IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Liek, Gert-Jan

Institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Zee en Delta, more
  Direct contact at institute:
  Poelendaelesingel 18 (4e etage)
  Middelburg
  Tel.: +31-(0)118-62 28 24
  Fax: +31-(0)118-62 29 99
  E-mail:
 

Previous institutes (2)  Top | Institute | Publications | Project 
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Afdeling Waterbeheer, more

 • Function: Advisor morphology


Project  Top | Institute | Publications | Project 
 • Hierarchical Monitoring Methods for Tidal Flats, more

Publications (24)  Top | Institute | Publications | Project 
  split up
 • Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2011). Flexibel storten [PRESENTATIE]. Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 12 slides pp., more
 • Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2012). Monitoring in het kader van de verruiming, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 7-8, more
 • Consemulder, J.; Liek, G.-J. (2002). Een natuurlijke opwaardering: beslissingsondersteunend document voor het verbeteren van het schor en slik bij Waarde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.055. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 84 pp., more
 • Depreiter, D.; Sas, M.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2012). Flexible Disposal Strategy: monitoring as a key to understanding and steering environmental responses to dredging and disposal in the Scheldt Estuary, in: Dorst, L.L. et al. (Ed.) Taking Care of the Sea: conference proceedings of Hydro12, 13-15 November 2012, SS Rotterdam, Rotterdam, the Netherlands. pp. [1-8]. hdl.handle.net/10.3990/2.232, more
 • Depreiter, D.; Sas, M.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2013). Dredging works in the Western Scheldt to deepen the navigation channel and to create ecologically valuable areas: status after 3 years of monitoring, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 728-738, more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; Keiller, D.; Townend, I.; Liek, G.A. (2003). Morphological response of estuaries to nodal tide variation, in: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts 2003 (IRTCES), Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary, Hangzhou, China, November 9-11, 2003. pp. 166-173, more
 • Kornman, B.A.; Liek, G.-J.; Schippers, H. (2003). Baggeren en storten in de Westerschelde: een nieuwe kijk op het onderhoudsbaggerwerk. Werkdocument RIKZ, AB/2002.840X. RWS, RIKZ: Middelburg. 26 + figuren pp., more
 • Lefevre, F.; Liek, G.-J.; van Maldegem, D. (2004). Inventarisatie van hydromorfologische ingrepen en veranderingen in de Rijkswateren in het Schelde stroomgebied. Werkdocument RIKZ, AB/2004.817X. RWS, RIKZ: Den Haag. 46 pp., more
 • Liek, G.A.; Nederbragt, G.; van der Male, C. (2003). Resultaten zandbalans Westerschelde en monding. Werkdocument RIKZ, 2003.163x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 14 + bijlagen pp., more
 • Liek, G.A.; Lefevre, F.O.B. (2002). Datarapportage fysica en chemie 2002. Werkdocument RIKZ, AB/2002.820x. RIKZ: Middelburg. 59; 3 bijlagen pp., more
 • Liek, G.-J. (2001). Monitoring van de effecten van de verruiming 48’/43’: beschrijving van de fysische toestand van de Westerschelde t/m 2000. Rapport 5. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.023. RIKZ: Middelburg. 44 pp., more
 • Liek, G.-J. (2002). Herziene versie van de hypothesenlijst uit MOVE-rapport 2. Werkdocument RIKZ, AB/2002.802X. RWS, RIKZ: Middelburg. 23 pp., more
 • Liek, G.-J.; Kornman, B.A. (2001). De morfologische ontwikkeling van het slik en schor van Waarde in de periode 1957-2000. Werkdocument RIKZ, AB/2001/802x. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 17 + 7 bijlagen pp., more
 • Nederbragt, G.; Liek, G.-J. (2004). Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.020. RIKZ: Den Haag. 70 pp., more
 • Peters, B.G.T.M.; Liek, G.A.; Wijsman, J.W.M.; Kuijper, M.W.M.; van Eck, G.Th.M.; Withagen, C.F.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43':'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: Deel A. samenvatting. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003-027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/RIKZ: Middelburg. 12 pp., more
 • Peters, B.G.T.M.; Liek, G.A.; Wijsman, J.W.M.; Kuijper, M.W.M.; van Eck, G.Th.M.; Withagen, C.F.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': 'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE Evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: deel B. Hoofdrapport. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 60 pp., more
 • Plancke, Y.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J.; Vos, G.; Schrijver, M. (2014). A new disposal strategy in the Westerschelde, conciliating port accessibility and nature, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-13], more
 • Roelvink, J.A.; Reniers, A.J.H.M.; Walstra, D.J.R.; Lesser, G.; Gootjes, G.; Liek, G.A. (2000). Area models of coastal morphology. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. different pagination pp., more
 • Sas, M.; De Sutter, R.; Beirinckx, K.; Aerts, F.; Liek, G.-J. (2011). Dredging works in the Westerschelde to deepen the navigation channel and to create ecologically valuable areas, in: CEDA Dredging Days 2011 - Dredging and Beyond, Rotterdam, the Netherlands, 10-11 November 2011: proceedings. , more
 • Stikvoort, E.; Berrevoets, C.M.; Kuijper, M.W.M.; Lefèvre, F.O.B.; Liek, G.-J.; Lievaart, M.; van Maldegem, D.; Meininger, P.L.M.; Peters, B.; Pouwer, A.J.; Schippers, H.; Wijsman, J.W.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003 (MOVE rapport 7). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.009. RIKZ: Middelburg. 258 pp., more
 • Taal, M.; Liek, G.-J.; Meersschaut, Y. (2012). Integrating science and sediment management in a bilateral setting, in the Scheldt Estuary, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 110, more
 • Taal, M.; Meersschaut, Y.; Liek, G.-J. (2015). Understanding the tide. Crucial for joint management of the Scheldt estuary. IAHR: The Hague. 7 pp., more
 • Taal, M.; Meersschaut, Y.; Liek, G.-J. (2015). Understanding the tides crucial for joint management of the Scheldt Estuary, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 7-10, more
 • Wijsman, J.W.M.; Liek, G.A. (2002). Stratificatie en zuurstofdeficiëntie, in: Hoeksema, H.J. Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? Een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toetsing aan het beleid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(33): pp. 19-24, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Project