IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Rykaert, Klaas

Institute  Top | Institute | Publication | Projects 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more
  Function: Adjunct van de directeur / Verantwoordelijke ruimte en watertoets - Cel Beheer & Exploitatie

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-224 93 67
  Fax: +32-(0)3-224 67 50
  E-mail:
 

Projects (3)  Top | Institute | Publication | Projects 
 • Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., more
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, more

Publication  Top | Institute | Publication | Projects 
  split up
 • Van Dongen, A.; Rykaert, K.; Dom, N.; Broekx, S. (2006). Is baggeren van bevaarbare waterlopen in Vlaanderen haalbaar en wenselijk?. Thesis. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 255 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publication | Projects