IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Arts, Floor

Publications (60)  Top | Publications 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Arts, F.A. (1996). Het functioneren van (kunstmatige) broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied 1 . Veldonderzoek broedseizoen 1996. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96 .71. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: [s.l.]. 39 pp., more
 • Arts, F.A. (1998). Het functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied 2 . Veldonderzoek broedseizoen 1997. Delta ProjectManagement b.v.: Culemborg. 23 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A. (1998). Het functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied 3 . Veldonderzoek broedseizoen 1998. Delta ProjectManagement b.v.: Culemborg. 23 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A. (1998). Kustbroedvogels langs Oosterschelde en Westerschelde: ontwikkelingen, knelpunten en perspectieven. Bureau Waardenburg Rapport, 97.55. Bureau Waardenburg: Culemborg. 62 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A. (2002). De vogels in en om de Grevelingen, in: Hoeksema, H.J. Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? Een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toetsing aan het beleid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(33): pp. 49-53, more
 • Arts, F.A. (2008). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991–2007. RWS Waterdienst BM, 2008.058. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 51 + bijlage pp., more
 • Arts, F.A. (2009). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2009. RWS Waterdienst BM, 09.07. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 25 pp., more
 • Arts, F.A. (2009). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991 - 2008. RWS Waterdienst BM, 09.08. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 50 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A. (2010). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2010. RWS Waterdienst BM, 10.16. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 25 pp., more
 • Arts, F.A. (2010). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2009. Delta Project Management: Vlissingen. 57 + bijlage pp., more
 • Arts, F.A. (2011). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2010. RWS Waterdienst BM, 11.19. DPM: Culemborg. 57 + bijlage pp., more
 • Arts, F.A. (2011). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2011. RWS Waterdienst BM, 11.08. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 23 pp., more
 • Arts, F.A. (2012). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2011. RWS Waterdienst BM, 12.25. DPM: Culemborg. 57 + bijlage pp., more
 • Arts, F.A. (2012). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2012. RWS Waterdienst BM, 12.18. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Lelystad. 23 pp., more
 • Arts, F.A. (2013). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2012. RWS Waterdienst BM, 13.28. DPM: Culemborg. 57 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A. (2013). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2013. RWS Waterdienst BM, 13.17. Delta Project Management: Vlissingen. 23 pp., more
 • Arts, F.A. (2014). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2013 en januari 2014. RWS Waterdienst BM, 14.17. Delta Project Management: Vlissingen. 30 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A. (2015). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2013. RWS Waterdienst BM, 15.05. Delta Project Management: Vlissingen. 54 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M.; Zekhuis, M. (1997). Ecologisch profiel van de scholekster Haematopus ostralegus. Bureau Waardenburg Rapport, 97.25/Werkdocument RIKZ OS-97.862X. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Culemborg. 85 pp., more
 • Peer reviewed article Arts, F.A.; Graveland, J.; Meininger, P.L. (2000). Kustbroedvogels; vegetatiesuccessie en natuurontwikkeling: implicaties voor toekomstig beheer van kustgebieden. Limosa (Amst.) 73(1): 17-28, more
 • Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Strucker, R.C.W. (2014). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2012/2013. DPM: Vlissingen. 85 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A. (2015). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2014 en januari 2015. RWS Waterdienst BM, 15.16. Delta Project Management: Vlissingen. 30 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Strucker, R.C.W. (2015). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2013/2014. Delta Project Management: Vlissingen. 44 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A.; Wijnants, L. (2016). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2015 en januari 2016. Delta Intermediair Ecologie en Milieu: Vlissingen. 31 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Strucker, R.C.W. (2016). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2014/2015. Delta Project Management: Vlissingen. 46 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.; van Straalen, K.D.; Wolf, P.A.; Wijnants, L. (2017). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2016. Delta Project Management: Vlissingen. 38 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A.; Hoekstein, M.H.J.; Lilipaly, S.; van Straalen, K.D.; Wolf, P.A.; Wijnants, L. (2017). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2015/2016. Delta Project Management: Vlissingen. 42 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2005). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.023. RIKZ: Middelburg. 20 + bijlage pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2005). Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.032. RWS, RIKZ: Middelburg. 48 pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2006). Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.018. RWS, RIKZ: Middelburg. 36 + bijlage pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2006). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.009. RIKZ: Middelburg. 22 pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2007). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.010. RIKZ: Middelburg. 22 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1994). Watervogels in de Westerschelde 1900-1990: een reconstructie. Rapport RIKZ = Report RIKZ. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 58 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1994). Kustbroedvogels langs de Westerschelde 1900-1993: een reconstructie. Bureau Waardenburg Rapport, 94.41. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 42 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1995). Foeragerende sterns in het Westerschelde estuarium : een verkenning in verband met de verdieping. Werkdocument RIKZ, OS-95.835X. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 32 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1995). Foeragerende sterns in het Westerschelde estuarium : een verkenning in verband met de verdieping. Bureau Waardenburg Rapport, 95.50. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 32 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1997). Vogelsterfte in het Deltagebied in de winter 1996/97. Werkdocument RIKZ, OS-97 .810x. RWS, RIKZ: Middelburg. 4 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Witte, R.H.; Arts, F.A. (2001). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren, januari 2001. Werkdocument RIKZ, 2001.814X. RWS, RIKZ: Middelburg. 19 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (2003). Watervogels in de zoute Delta 2001/2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.001. RIKZ: Middelburg. 88 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Meininger, P.L.M. (2005). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004: inclusief de tellingen in 2002/2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.011. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3459-1. 134 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Arts, F.A. (2001). Ruimtelijke analyses van zeevogels: verspreiding van de Noordse stormvogel op het Nederlands Continentaal Plaat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.024. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3495-8. 54 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Arts, F.A. (2002). Ruimtelijke analyses van zeevogels: verspreiding van Alk/Zeekoet op het Nederlands Continentaal Plat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.039. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 37 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Arts, F.A. (2003). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003(8). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 21 pp., more
 • Fijn, R.C.; Arts, F.A.; de Jong, J.W.; Collier, M.P.; Engels, B.W.R.; Hoekstein, M.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A.; Gyimesi, A.; Poot, M.J.M. (2015). Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2014-2015. Bureau Waardenburg/Delta Project Management: Culemborg. 106 + bijlagen pp., more
 • Fijn, R.C.; Arts, F.A.; Engels, B.W.R.; de Jong, J.W.; Collier, M.P.; Gyimesi, A.; Hoekstein, M.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A. (2016). Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2015/2016. Bureau Waardenburg/Delta Project Management: Culemborg. 106 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Keijl, G.O.; Arts, F.A. (1998). Stormmeeuwen als broedvogel in Nederland 1900-96 = Breeding common gulls Larus canus in The Netherlands, 1900-96. Sula 12(4): 161-174, more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; van Swelm, N.D. (2000). Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied: ontwikkelingen, knelpunten, potenties. Rapport RIKZ = Report RIKZ(52). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3435-4. 238 pp., more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2000). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.831X. RIKZ: Middelburg. 98 pp., more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2001). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.810X. [S.n.]: Middelburg. 139 pp., more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2001). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Werkdocument. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 134 pp., more
 • Prins, T.C.; Van Avesaath, P.; Escaravage, V.; de Kluijver, M.J.; Dubbeldam, M.C.; Vergouwen, S.A.; Nolte, A.J.; Schipper, C.A.; Arts, F.A. (2015). Bekkenrapport Veerse Meer 2000-2014 ten behoeve van de Evaluatie Peilbesluit. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-10. NIOZ: Yerseke. 134 pp., more
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Arts, F.A.; De Boer, P.; Beeren, W.J.; Majoor, F. (1998). Broedresultaten van kokmeeuwen in Nederland in 1997 = Reproductive success of Black-Headed gulls in the Netherlands in 1997. Sula 12(1): 1-11, more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L. (2006). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2004/2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.003. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3479-6. 74 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J. (2007). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2006/2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2008.031. Rijkswaterstaat: Vlissingen. ISBN 978-9036-9147-34. 108 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2007). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005/2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.005. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 978-90-369-3450-3. 106 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2009). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007/2008. RWS Waterdienst BM, 09.06. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 84 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2010). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2008/2009. RWS Waterdienst BM, 10.08. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 88 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2011). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2009/2010. RWS Waterdienst BM, 11.10. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 90 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2013). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2011/2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 94 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Hoekstein, M.S.J. (2015). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2014. Delta Project Management: Vlissingen. 58 + bijlagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications