IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Spanoghe, Geert

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 99
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 

Projects (5)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Analyse monitoringsresultaten natuurherstelprojecten Zeeschelde, more
 • Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese vogelrichtlijngebieden, more
 • Monitoring en evaluatie van de natuurwaarden in het Zeescheldebekken met betrekking tot het Sigmaplan, more
 • Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied, more
 • Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust, more

Dataset  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • MNO Monitoring Waaslandhaven, more

Publications (30)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
  ( 5 peer reviewed ) split up
 • Adriaens, P.; Anselin, A.; Decleer, K.; Devos, K.; Goethals, V.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; Vermeersch, G. (2007). Vogels: Bijlage 1 vogelrichtlijn en belangrijke trekvogels, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 421-519, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Anselin, A.; Driessens, G.; Herremans, M.; Onkelinx, T.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; T’Jollyn, F.; Vermeersch, G.; Maes, D. (2016). De IUCN Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (2016). Natuur.Oriolus 82(4): 109-122, more
 • Devos, K.; Spanoghe, G. (2001). Meeuwentelling in januari 2001 een succes! Vogelnieuws 1(2): 25, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Spanoghe, G. (2002). Overwinterende meeuwen in Vlaanderen: resultaten van slaapplaatstelllingen in 2000-2002, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 128-138, more
 • Devos, K.; Spanoghe, G. (2012). Broedsucces van aalscholvers in Vlaanderen in 2011. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 18: 12-15, more
 • Engledow, H.; Spanoghe, G.; Volckaert, A.; Coppejans, E.; Degraer, S.; Vincx, M.; Hoffmann, M. (2001). Onderzoek naar (1) de fysische karakterisatie en (2) de biodiversiteit van strandhoofden en andere harde constructies langs de Belgische kust: eindrapport van de onderhandse overeenkomst dd. 17.02.2000 i.o.v. de Afdeling Waterwegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.0.2001.20. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Gent. 110 + annexes pp., more
 • Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E. (2004). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het tweede jaar Bijlage 8.7 bij het tweede jaarverslag van de Beheercommissie Natuurcompensatie Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004.19. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 107 pp., more
 • Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E. (2007). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vierde jaar. Bijlage 9.10 bij het vierde jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2007.2. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 106 pp., more
 • Nachtergale, L.; Weyn, K.; Vanden Abeele, L.; D'Haese, B.; Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Tessier, T. (2007). Jaarverslag 2006: beheercommissie natuurcompensaties linkerscheldeoever : stand van zaken realisatie natuurcompensaties en monitoring in het linkerscheldeoevergebied : in uitvoering van de resolutie van het Vlaams parlement van 20 februari 2002. [S.n.]: Kallo. 128 pp., more
 • Piesschaert, F.; Van Braeckel, A.; Mertens, W.; Mikkelsen, J.; Spanoghe, G.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2009). Scheldetraject Gentbrugge-Melle: ecologische potenties in het bovenstrooms Zeescheldetraject. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.47. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 71 pp., more
 • Spanoghe, G. (2001). Ecologisch belang van strandhoofden en andere structuren langs de Vlaamse kust. Vogelnieuws 1(2): 24, more
 • Spanoghe, G. (2001). Ecologisch belang van strandhoofden en andere harde structuren langs de Vlaamse kust. Vogelnieuws 2: 24, more
 • Peer reviewed article Spanoghe, G. (2002). Status en veldkenmerken van Pontische Meeuw Larus cachinnans en Geelpootmeeuw Larus michahellis, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 158-171, more
 • Peer reviewed article Spanoghe, G. (2008). Visdieven Sterna hirundo en zwarte sternen Chlidonias niger op vlotjes. Natuur.Oriolus 74(1): 1-7, more
 • Spanoghe, G.; Decleer, K.; Anselin, A. (2003). Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) “2.1 Westkust”, “3.2 Poldercomplex” en “3.3 Het Zwin” en de kandidaat-Europese Habitatgebieden (SBZ-H): “BE2500001 (1-33) duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin” en “BE2500002 (1-31) polders”. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 147 + 9 p. Maps pp., more
 • Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Van den Bergh, E. (2003). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het eerste jaar. Bijlage 8.7 bij het eerste jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 76 + appendices pp., more
 • Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Van den Bergh, E.; Hemelaer, L. (2005). Maintenance of the favourable conservation status in two Special Protection Areas in co-habitation with development of the Antwerp harbour, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 513-520, more
 • Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Van den Bergh, E. (2006). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het derde jaar. Bijlage 8.6 van het derde jaarverslag van de Beheerscommissie Natuurcompensatie Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2006.1. AMINAL Afdeling Natuur: Brussel. 147 pp., more
 • Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Van den Bergh, E. (2008). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vijfde jaar. Bijlage 9.10 bij het vijfde jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.14. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 98 pp., more
 • Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E.; Hessel, K.; Mertens, W. (2010). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het zevende jaar : bijlage 9.8 bij het zevende jaarverslag van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 171 pp., more
 • Peer reviewed article Spanoghe, G.; Devos, K. (2002). Totaaltellingen van meeuwen langs de Belgische kust, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 139-144, more
 • Tombeur, A.; Brys, R.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Piesschaert, F.; Spanoghe, G.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Verbessem, I.; Van den Bergh, E. (2005). Voortoets bij de WVO-vergunningsaanvraag voor het onderhouden van de vaargeul in de Westerschelde in het kader van de habitat- en vogelrichtlijngebieden. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.O.2005.04. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 142 pp., more
 • Van den Bergh, E.; Vandevoorde, B.; Verbessem, I.; Spanoghe, G.; Lionard, M.; Muylaert, K.; De Regge, N.; Soors, J.; De Belder, W.; Piesschaert, F.; Meire, P. (2005). Tidal wetland restoration at Ketenisse polder (Schelde Estuary, Belgium): developments in the first year, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 521-533, more
 • Van den Neucker, T.; De Belder, W.; De Regge, N.; Gyselings, R.; Soors, J.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E.; Vandevoorde, B.; Verbessem, I. (2006). Analyse van de monitoringsresultaten van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Concept-versie. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006(20). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 128 pp., more
 • Van den Neucker, T.; Verbessem, I.; Van Braeckel, A.; Stevens, M.; Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Soors, J.; De Regge, N.; De Belder, J.; Van den Bergh, E. (2007). Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2007.54. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 218 pp., more
 • Volckaert, A.; Degraer, S.; Engledow, H.; Spanoghe, G.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2001). Artificial hard substrata as ecosystems - a case-study of the Belgian coast, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 70, more
 • Weyn, K.; Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E.; Vanden Abeele, L.; Nachtergale, L. (2009). Beheercommissie natuur linkerscheldeoever: jaarverslag 2008. Vlaamse Overheid: Kallo. VI, 121 pp., more
 • Weyn, K.; Gyselings, R.; Spanoghe, G. (Ed.) (2009). Beheercommissie natuur linkerscheldeoever: jaarverslag 2009. Beheercommissie natuurcompensaties linkerscheldeoever: Kallo. 141 + bijlagen pp., more
 • Weyn, K.; Gyselings, R.; Spanoghe, G. (Ed.) (2011). Beheercommissie natuur linkerscheldeoever: jaarverslag 2010. Beheercommissie natuurcompensaties linkerscheldeoever: Kallo. 152 + bijlagen pp., more
 • Weyn, K.; Gyselings, R.; Spanoghe, G. (Ed.) (2013). Beheercommissie natuur linkerscheldeoever: jaarverslag 2012. Beheercommissie natuurcompensaties linkerscheldeoever: Kallo. 126 + bijlagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset