IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Dr De Pauw, Niels [ retired ]
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (AECO), more
  Function: Associated professor
 • Application and development of evolutionary algorithms for the optimalisation of predictive models of macroinvertebrates in rivers, more
 • Development and application of neural network models predicting macroinvertebrate communities for assessment and restoration, more
 • Linking and integrating ecological models in decision support systems for biological community management in rivers, more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'bentische ongewervelde fauna' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken voor beoordeling en beheer van waterlopen, more
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen in Artificiële Neurale Netwerken voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren, more
 • Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, more
 • Quantitative determination of bacteria by the membrane-filtration method in the Sluice Dock in 1966, more
 • Study on plankton at the port of Ostend in 1965, more
A1 Publications (17) [show]
Peer reviewed publications (4) [show]
Books (13) [show]
Book chapters (19) [show]
Abstract [show]
Reports (8) [show]
Other publications (20) [show]
Thesis supervised as (co-)promotor [show]