IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr De Pauw, Niels

Previous institute  Top | Publications | Projects | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (AECO), more
  Function: Associated professor


Projects (7)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Application and development of evolutionary algorithms for the optimalisation of predictive models of macroinvertebrates in rivers, more
 • Development and application of neural network models predicting macroinvertebrate communities for assessment and restoration, more
 • Linking and integrating ecological models in decision support systems for biological community management in rivers, more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'bentische ongewervelde fauna' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken voor beoordeling en beheer van waterlopen, more
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen in Artificiële Neurale Netwerken voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren, more
 • Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, more

Datasets (2)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Quantitative determination of bacteria by the membrane-filtration method in the Sluice Dock in 1966, more
 • Study on plankton at the port of Ostend in 1965, more

Publications (85)  Top | Publications | Projects | Datasets 
  ( 23 peer reviewed ) split up
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.; Dedecker, A.; D'heygere, T.; De Pauw, N. (2002). Data collection in the Zwalm river basin for the prediction of the effect of restoration actions on macroinvertebrate communities, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 14, more
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Breine, J.; Simoens, I.; Belpaire, C.; Maes, J.; Ercken, D.; Ollevier, F. (2002). Ontwikkeling van een estuariene visindex in Vlaanderen. Water Nieuwsbrief 2: 1-13, more
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.L.M.; Breine, J.J.; Maes, J.; Simoens, I.; Ercken, D.; Belpaire, C.; Ollevier, F.; De Pauw, N. (2002). Referenties voor een visindex. Landschap 19(1): 59-61, more
 • Peer reviewed article Bakker, C.; Phaff, W.J.; van Ewijk-Rosier, M.; De Pauw, N. (1977). Copepod biomass in an estuarine and a stagnant brackish environment of the S.W. Netherlands. Hydrobiologia 52(1): 3-13, more
 • Peer reviewed article Bakker, C.; De Pauw, N. (1974). Comparison of brackish water plankton assemblages of identical salinity ranges in an estuarine tidal (Westerschelde) and stagnant (Lake Veere) environment (S.W.-Netherlands): 1. Phytoplankton. Hydrobiol. Bull. 8: 179-189, more
 • Peer reviewed article Bakker, C.; De Pauw, N. (1974). Comparison of brackish water plankton assemblages of identical salinity ranges in an estuarine tidal (Westerschelde) and stagnant (Lake Veere) environment (S.W.-Netherlands): 1. Phytoplankton, in: Proceedings of the International Symposium on Ecology and Physiology of the Brackish Environment, Amsterdam, September 4-7, 1973. Hydrobiological Bulletin, 8(1-2): pp. 179-189, more
 • Peer reviewed article Bakker, C.; De Pauw, N. (1975). Comparison of plankton assemblages of identical salinity ranges in estuarine tidal, and stagnant environments: II. Zooplankton. Neth. J. Sea Res. 9(2): 145-165. dx.doi.org/10.1016/0077-7579(75)90013-7, more
 • Beyst, B.; De Pauw, N. (1996). Biologische evaluatie van waterbodems in Vlaanderen in het kader van de TRIADE-benadering. Water 15(89): 178-184, more
 • Billard, R.; De Pauw, N. (Ed.) (1989). Aquaculture Europe '89. Short communications and abstracts of review papers, films/slideshows and poster papers, presented at the International Aquaculture Conference held in Bordeaux, France, 2-4 October, 1989. Special Publication European Aquaculture Society, 10. European Aquaculture Society: Bredene. ISBN 90-71625-05-2. 342 pp., more
 • Breine, J.; Goethals, P.; Simoens, I.; Ercken, D.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Belpaire, C.; De Pauw, N.; Meire, P.; Ollevier, F.P. (2001). De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren. Eindverslag van project VLINA 9901, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 173, appendices pp., more
 • Claus, C.; De Pauw, N.; Jaspers, E. (Ed.) (1981). Nursery Culturing of Bivalve Molluscs: Proceedings of the International Workshop on Nursery Culturing of Bivalve Molluscs Ghent, Belgium, 24-26 February 1981. Special Publication European Mariculture Society, 7. European Mariculture Society: Bredene. 394 pp., more
 • Peer reviewed article Claus, C.; Maeckelberghe, H.; De Pauw, N. (1983). Onshore nursery rearing of bivalve molluscs in Belgium. Aquacult. Eng. 2: 13-26, more
 • Dakou, E.; D'heygere, T.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Lazaridou-Dimitriadou, M. (2002). Comparison of the performance of decision tree and ANN-models predicting benthic macroinvertebrates in the Axios River (Greece), in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 32, more
 • De Pauw, N. (1969). Contribution à l'étude du plankton dans le port d'Ostende. Biol. Jb. Dodonaea 37: 186-261, more
 • De Pauw, N. (1971). Milieu en plankton in de Westerschelde. Meded. Hydrobiol. Ver. 5(1): 3-16, more
 • De Pauw, N. (1973). On the distribution of Eurytemora affinis(Poppe) (Copepoda) in the Western Scheldt estuary. Verh. - Int. Ver. Theor. Angew. Limnol. 18: 1462-1472, more
 • De Pauw, N. (1975). Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het micro- en nannoplankton in de Belgische kustwateren ter hoogte van Nieuwpoort. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent) (99): 75-203, more
 • De Pauw, N. (1975). Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het micro- en nannoplankton in de Belgische kustwateren ter hoogte van Nieuwpoort, in: Lievens, F. Ekologische en biologische studie van de kustwateren ter hoogte van Nieuwpoort in verband met het lozen van afvalwateren. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 99: pp. 75-203, more
 • De Pauw, N. (1981). Use and production of microalgae as food for nursery bivalves. Bull. int. sci. Mer 7: 35-69, more
 • De Pauw, N. (1981). Use and production of microalgae as food for nursery bivalves, in: Claus, C. et al. (Ed.) Nursery Culturing of Bivalve Molluscs: Proceedings of the International Workshop on Nursery Culturing of Bivalve Molluscs Ghent, Belgium, 24-26 February 1981. Special Publication European Mariculture Society, 7: pp. 35-69, more
 • De Pauw, N.; De Leenheer, L.; Verlet, H.; Dochy, M.; Cooreman, A. (1977). De recyclage van bio-industriële afval in proteïnen door massakweek van aquatische wieren en invertebraten met benutten van de warmte van thermische effluenten. Biol. Jb. Dodonaea 45: 29-33, more
 • De Pauw, N.; Van Butsele, C.; Ysebaert, A. (1977). Radiocontaminatie van het Scheldewater door de kerncentrales te Doel. Biol. Jb. Dodonaea 45: 38-39, more
 • De Pauw, N.; De Leenheer, L.; Verlet, H.; Dochy, M. (1979). Culturing of marine microscopic algae, in: Geconcerteerde Onderzoeksacties Interuniversitaire Actie Oceanologie: verslag van de studiedagen = Actions de Recherche Concertées Action Interuniversitaire Océanologie: rapports des journées d'études. pp. 185-195, more
 • De Pauw, N.; Verlet, H.; De Leenheer, L. Jr. (1980). Heated and unheated outdoor cultures of marine algae with animal manure, in: Shelef, G. et al. (Ed.) Algae biomass. pp. 315-341, more
 • Peer reviewed article De Pauw, N.; Verboven, J.; Claus, C. (1983). Large-scale microalgae production for nursery rearing of marine bivalves. Aquacult. Eng. 2: 27-47, more
 • De Pauw, N.; Claus, C.; Drinkwaard, A. (1989). Concept for industrial oyster nursery parks in The Netherlands, in: De Pauw, N. et al. (Ed.) Aquaculture: a biotechnology in progress: volume 1. pp. 993-1000, more
 • De Pauw, N.; Vannevel, R.; Beyens, J.; Dobbelaere, F.; Gardeniers, J.J.-P.; Goddeeris, B.; Mercken, L.; Neven, B.; Stroot, Ph.; Tolkamp, H.; Vaeremans, M.; Vanhooren, G.; Vercauteren, Th.; Wouters, K. (1991). Macro-invertebraten en waterkwaliteit: determineersleutels voor zoetwatermacro-invertebraten en methoden ter bepaling van de waterkwaliteit. Stichting Leefmilieu: Antwerpen. XI, 316 pp., more
 • De Pauw, N.; Janssen, C.R.; Persoone, G. (1992). Biologische en toxikologische monitoring van het aquatisch milieu. Verhandelingen Fac. L. & TBW, Univ. Gent 32: 1-21, more
 • De Pauw, N.; Jaspers, E.; Ackefors, H.; Wilkins, N. (Ed.) (1989). Aquaculture: a biotechnology in progress: volume 2. European Aquaculture Society: Bredene. ISBN 90-71625-02-8. 597-1222 pp., more
 • De Pauw, N.; Jaspers, E.; Ackefors, H.; Wilkins, N. (Ed.) (1989). Aquaculture: a biotechnology in progress: volume 1. European Aquaculture Society: Bredene. ISBN 90-71625-03-6. 1-592 pp., more
 • De Pauw, N.; Billard, R. (Ed.) (1990). Business joins science. Special Publication European Aquaculture Society, 12. European Aquaculture Society: Bredene. ISBN 90-71625-06-0. 462 pp., more
 • De Pauw, N.; De Leenheer, L. (1979). Mass culturing of marine and freshwater algae on aerated swine manure, in: Styczynska-Jurewicz, E. et al. (Ed.) Cultivation of fish fry and its live food: proceedings of a conference held at Szymbark (Poland) September 1977. Special Publication European Mariculture Society, 4: pp. 441-473, more
 • De Pauw, N.; De Leenheer, L. (1985). Outdoor mass production of marine microalgae for nursery culturing of bivalve molluscs, in: Becker, E.W. (Ed.) 3rd International Conference on Production and Use of Microalgae, Trujillo, Peru, October 1980. pp. 1-9, more
 • Peer reviewed article De Pauw, N.; Heylen, S. (2001). Biotic index for sediment quality assessment of watercourses in Flanders, Belgium. Aquat. Ecol. 35(2): 121-133, more
 • De Pauw, N.; Joyce, J. (1991). Aquaculture and the environment: short communications and abstracts of contributions presented at the International Conference Aquaculture Europe '91 Dublin, Ireland, June 10-12, 1991. Special Publication European Aquaculture Society, 14. European Aquaculture Society: Bredene. ISBN 90-71625-08-7. 332 pp., more
 • De Pauw, N.; Joyce, J. (Ed.) (1992). Aquaculture and the Environment: reviews of the International Conference Aquaculture Europe '91, Dublin, Ireland, June 10-12, 1991. EAS Special Publication, 16. European Aquaculture Society: Gent. ISBN 90-71625-10-9. 536 pp., more
 • Peer reviewed article De Pauw, N.; Morales, J.; Persoone, G. (1984). Mass culture of microalgae in aquaculture systems: progress and constraints. Hydrobiologia 116-117: 121-134, more
 • De Pauw, N.; Persoone, G. (1991). Het Centrum voor milieusanering aan de Rijksuniversiteit Gent - internationale opleiding en dienstbetoon buiten Europa. Water 10(58): 105-107, more
 • De Pauw, N.; Peters, J.J. (1973). Contribution to the study of the salinity distribution and circulation in the Western Scheldt estuary. Rijksuniversiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 58 pp., more
 • De Pauw, N.; Pruder, G. (1986). Use and production of microalgae as food in aquaculture: practices, problems and research needs, in: Bilio, M. et al. (Ed.) Realism in Aquaculture: Achievements, Constraints, Perspectives: World Conference on Aquaculture, Venice, Italy 21-25 September 1981. pp. 77-106, more
 • De Pauw, N.; Van Vaerenbergh, E. (1983). Microalgal wastewater treatment-systems: potentials and limits, in: Convegno Internazionale su "Fitodepurazione e impiego delle biomasse prodotte". pp. 211-287, more
 • De Pauw, N.; Verboven, J. (1981). Semi-industriële produktie van mariene mikroalgen als voedsel voor bivalve mollusken. IZWO Mededelingen en Informatie 11(2-3): 33-37, more
 • Dedecker, A.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N. (2002). Use of Artificial Neural Network (ANN) models and Geographical Information systems (GIS) to simulate the migration of Gammarus pulex in the Zwalm river basin (Flanders, Belgium), in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 42, more
 • D'heygere, T.; Goethals, P.; De Pauw, N. (2002). Input variables selection in neural network ecosystem models: comparison of senso-nets and genetic algorithms, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 22, more
 • D'heygere, T.; Adriaenssens, V.; Dedecker, A.; Gabriels, W.; Goethals, P.; De Pauw, N. (2002). Development of a decision support system for integrated water management in the Zwalm river basin, Belgium, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 36, more
 • D'hont, D.; De Pauw, N.; Van Hoof, F. (1991). Toxine producerende algen: een reëel probleem. Water 10(56): 19-22, more
 • Fockedey, N.; De Pauw, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2005). Effect of food quality on the growth of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea; Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 201-213, more
 • Gabriels, W.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N. (2002). Self Organising Maps for analysing and classifying benthic macroinvertebrate communities in Flanders, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 39, more
 • Gabriels, W.; Goethals, P.; De Pauw, N. (2002). Prediction of benthic macroinvertebrate abundance in Flemish watercourses using artificial neural networks and multiple regression, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 24, more
 • Gentile, J.H.; De Pauw, N. (1984). Predictive value of marine ecotoxicological tests, in: Persoone, G. et al. (Ed.) Proceedings of the International Symposium on Ecotoxicological Testing for the Marine Environment, Ghent, Belgium, september 12-14, 1983: volume 1. pp. 763-767, more
 • Goethals, P.; De Pauw, N. (2002). Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. International Society for Ecological Informatics: Gent. 44 pp., more
 • Goethals, P.; De Pauw, N. (2002). Ecological informatics applications in water management: state-of-the-art, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 10, more
 • Goethals, P.L.M.; Adriaenssens, V.; Maes, J.; Ercken, D.; Breine, J.; Simoens, I.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Ollevier, F.; De Pauw, N.; Belpaire, C. (2002). Assessment of fish communities in the Scheldt estuary in Flanders (Belgium) by means of an Index of Biotic Integrity, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 43, more
 • Heip, C.H.R.; De Pauw, N.; Malherbe, B.; Terwindt, J.; Hearne, J.; Mourits, L. (2000). Rapport van de audit LTV ecologie-morfologie. Projectbureau LTV: Delft. 24 + annexes pp., more
 • Peer reviewed article Hoang, T.H.; Mouton, A.; Lock, K.; De Pauw, N.; Goethals, P.L.M. (2013). Integrating data-driven ecological models in an expert-based decision support system for water management in the Du river basin (Vietnam). Environ. Monit. Assess. 185(1): 631-642. http://hdl.handle.net/10.1007/s10661-012-2580-6, more
 • Hoste, J.; Persoone, G.; De Pauw, N.; Isebaert, A.; Van Butsele, C. (1978). Radioaktieve kontaminatie van de Westerschelde door lozingen van koelwater afkomstig van de kerncentrale Doel, mei-dec 1977. Rijksuniversiteit Gent, GEBEG: [s.l.]. 63 pp., more
 • Hoste, J.; Persoone, G.; De Pauw, N.; Isebaert, A.; Van Butsele, C. (1979). Radioaktieve kontaminatie van de Westerschelde door lozingen van koelwater afkomstig van de kerncentrale Doel. Studieprogramma GEBEG. Verslag voor de periode januari-december 1979. Rijksuniversiteit Gent, GEBEG: Gent. , more
 • Hoste, J.; Persoone, G.; De Pauw, N.; Isebaert, A.; Van Butsele, C. (1981). Onderzoek naar de radioactieve kontaminatie van het ecosysteem van Westerschelde en Maas door kerncentrales van het PWR-type, jan-dec 1980. Rijksuniversiteit Gent, GEBEG: [s.l.]. , more
 • Hoste, J.; Persoone, G.; De Pauw, N.; Isebaert, A.; Van Butsele, C. (1983). Onderzoek naar de radio-kontaminatie van Westerschelde en Maas door kerncentrales van het PWR-type, jan-dec 1982. Rijksuniversiteit Gent, GEBEG: [s.l.]. 46 pp., more
 • Peer reviewed article Mouton, A.; Meixner, H.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N.; Mader, H. (2007). Concept and application of the usable volume for modelling the physical habitat of riverine organisms. River Res. Applic. 23(5): 545-558. hdl.handle.net/10.1002/rra.998, more
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Schneider, M.; Depestele, J.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N. (2007). Fish habitat modelling as a tool for river management. Ecol. Eng. 29(3): 305-315. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2006.11.002, more
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Schneider, M.; Peter, A.; Holzer, G.; Müller, R.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N. (2008). Optimisation of a fuzzy physical habitat model for spawning European grayling (Thymallus thymallus L.) in the Aare river (Thun, Switzerland). Ecol. Model. 215(1-3): 122-132. hdl.handle.net/10.1016/j.ecolmodel.2008.02.028, more
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Van der Most, H.; Jeuken, A.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N. (2009). Evaluation of river basin restoration options by the application of the Water Framework Directive Explorer in the Zwalm River basin (Flanders, Belgium). River Res. Applic. 25(1): 82-97. hdl.handle.net/10.1002/rra.1106, more
 • Peer reviewed article Nguyen, L.T.H.; De Pauw, N. (2002). The invasive Corbicula species (Bivalvia, Corbiculidae) and the sediment quality in Flanders, Belgium. Belg. J. Zool. 132(1): 41-48, more
 • Persoone, G.; Morales, J.; Verlet, H.; De Pauw, N. (1980). Air-lift pumps and the effect of mixing on algal growth, in: Shelef, G. et al. (Ed.) Algae biomass. pp. 505-522, more
 • Peer reviewed article Persoone, G.; De Pauw, N. (1968). Contributions à l'étude des bactéries marines du littoral belge: IV. Recherche quantitative de la richesse microbienne de l'eau du bassin de chasse d'Ostende par lecture directe sur membranes filtrantes. Med. K. Belg. Inst. Nat. Wet. 44(26): 1-9, more
 • Peer reviewed article Persoone, G.; De Pauw, N. (1968). Pollution in the harbour of Ostend (Belgium): biological and hydrographical consequences. Helgol. Wiss. Meeresunters. 17: 302-320, more
 • Persoone, G.; De Pauw, N. (1991). Laboratorium voor Biologisch Onderzoek van Waterverontreiniging, in: IZWO Aktiviteitenverslag IZWO. pp. 21-23, more
 • Peer reviewed article Somville, M.; De Pauw, N. (1982). Influence of temperature and river discharge on water quality of the Western Scheldt estuary. Wat. Res. 16(8): 1349-1356. hdl.handle.net/10.1016/0043-1354(82)90213-5, more
 • Sorgeloos, P.; Persoone, G.; De Winter, F.; Bossuyt, E.; De Pauw, N. (1977). Air-water pumps as cheap and convenient tools for high density culturing of microscopic algae, in: Wolfe, D.A. (Ed.) Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the World Mariculture Society held at San Jose, Costa Rica, January 9-13, 1977. pp. 173-183, more
 • Tackx, M.; Hannouti, A.; De Pauw, N.; Nijs, J.; Vanthomme, R.; Daro, N. (2000). Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: partim kwalificatie en kwantificatie van organisch materiaal en plankton (contractnr. AMIS DS 6.2). Eindrapport verlenging 01/02/1999-31/01/2000. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS 6.2. VUB. Labo voor Ecologie en Systematiek: Brussel. 29 pp., more
 • Peer reviewed article Tackx, M.; Azémar, F.; Boulêtreau, S.; De Pauw, N.; Bakker, K.; Sautour, B.; Gasparini, S.; Soetaert, K.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: long-term trends in spring populations. Hydrobiologia 540(1-3): 275-278. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7151-6, more
 • Peer reviewed article Tackx, M.; Azémar, F.; Boulêtreau, S.; De Pauw, N.; Bakker, K.; Sautour, B.; Gasparini, S.; Soetaert, K.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: long-term trends in spring populations, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 275-278, more
 • Peer reviewed article Triest, L.; Kaur, P.; Heylen, S.; De Pauw, N. (2001). Comparative monitoring of diatoms, macroinvertebrates and macrophytes in the Woluwe River (Brussels, Belgium). Aquat. Ecol. 35(2): 183-194, more
 • Tzovenis, I.; De Pauw, N.; Sorgeloos, P. (2001). Vitamin E content of Isochrysis T-ISO under different culture regimes, in: Hendry, C.I. et al. (Ed.) Larvi 2001: 3rd fish and shellfish larviculture symposium Gent, Belgium, September 3-6, 2001. Special Publication European Aquaculture Society, 30: pp. 606-609, more
 • Peer reviewed article Tzovenis, I.; De Pauw, N.; Sorgeloos, P. (2003). Optimisation of T-ISO biomass production rich in essential fatty acids: 1. Effect of different light regimes on growth and biomass production. Aquaculture 216(1-4): 203-222. dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00374-5, more
 • Peer reviewed article Tzovenis, I.; De Pauw, N.; Sorgeloos, P. (2003). Optimisation of T-ISO biomass production rich in essential fatty acids: 2. Effect of different light regimes on the production of fatty acids. Aquaculture 216(1-4): 223-242. dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00375-7, more
 • Tzovenis, I.; De Pauw, N.; Sorgeloos, P. (1995). A study on the DHA content of T-ISO and its impact on preparing rations for larviculture, in: Lavens, P. et al. (Ed.) Larvi '95: Fish & Shellfish Symposium, Gent, Belgium, September 3-7, 1995. EAS Special Publication, 24: pp. 115-118, more
 • Peer reviewed article Tzovenis, I.; De Pauw, N.; Sorgeloos, P. (1997). Effect of different light regimes on the docosahexaenoic acid (DHA) content of Isochrysis aff. galbana (clone T-ISO). Aquacult. Int. 5: 489-507, more
 • Van Damme, D.; De Pauw, N. (1996). Ontwikkelingsplan voor de visserij op de Schelde beneden Gent. AMINAL, afdeling Natuur/Universiteit Gent: Belgium. 158 pp., more
 • van Eck, G.Th.M.; De Pauw, N.; Van Den Langenbergh, M.; Verreet, G. (1991). Emissies, gehalten, gedrag en effecten van (micro)verontreinigingen in het stroomgebied van de Schelde en Schelde-estuarium. Water 10(60): 164-181, more
 • van Eck, G.Th.M.; De Pauw, N.; Van Den Langenbergh, M.; Verreet, G. (1991). Emissies, gehalten, gedrag en effecten van (micro)verontreinigingen in het stroomgebied van de Schelde en Schelde-estuarium, in: De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60): pp. 164-181, more
 • Vandenberghe, V.; Van Griensven, A.; Bauwers, W.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Meirlaen, J.; Van Vooren, L.; Vanrolleghem, P.A. (2001). Het belang van continue waterkwaliteitsmetingen, toepassing op de Dender. (at) WEL (Hoboken) 5: 1-6, more
 • Vercauteren, E.; De Strooper, E.; Jeurissen, B.; De Pauw, N. (1991). Het nitraatuitlogingsprobleem in de landbouw benaderd aan de hand van een ekologisch model. Water 10(61): 225-228, more
 • Zevenhuizen, E.J.A.; De Pauw, N.; Smaal, A.C.; van Dam, H. (Ed.) (1996). Een historische schets van de aquatische ecologie in Nederland en Vlaanderen. Publicatie Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie, 7. NVAE: Amsterdam. ISBN 90-803178-1-0. 65 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Datasets