IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Le Roy, Dirk

Projects (7)  Top | Publications | Projects 
 • Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea, more
 • Bepalen en opvolgen van de duurzaamheid van de kust - 2de fase- detaillering van een set van duurzaamheidsindicatoren en uitwerken van data, more
 • Cluster Sustainable management of the North Sea, more
 • Marine Incidents Management cluster - MIMAc, more
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, more
 • Project on co-operation agreement coastal zone management, more
 • Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea, more

Publications (19)  Top | Publications | Projects 
  split up
 • Arijs, K.; Volckaert, A.M.; Versonnen, B.; Vanhoorne, B.; Vangheluwe, M.; Le Roy, D.; Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Fockedey, N.; Claus, S.; Janssen, C.R. (2007). Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): technical and organizational measures related to marine incidents in the North Sea (poster). [S.n.]: Belgium. 1 poster pp., more
 • De Wachter, B.; Le Roy, D.; Vanhaecke, P. (2001). Inpasbaarheid van de Haven van Zeebrugge: Deel 2. Voorstellen ter verbetering van de communicatie en de leefbaarheid. Interreg IIC - Poject SAIL. Eindrapport december 2001. Ecolas: Antwerpen. 68 pp., more
 • De Wachter, B.; Lamberts, D.; Deconinck, M.; Le Roy, D.; Vanhaecke, P. (2001). Inpasbaarheid van de Haven van Zeebrugge: Interreg IIC - Poject SAIL: Deel 1. Analyse van de Huidige Situatie: Eindrapport Maart 2001. Ecolas: Belgium. 130 pp., more
 • De Wachter, B.; Le Roy, D. (2002). Haalbaarheidsstudie betreffende de Belgische deelname aan EuroGOOS: eindrapport. Ecolas/Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC): Brussel. 96 pp., more
 • De Wachter, B.; Le Roy, D. (2002). Risico-analyse in de kustzone, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-2, more
 • Le Roy, D. (1991). Een zee van algen: algenbloei verontrust de Noordzeestaten, in: Linet, C. (Ed.) Geen zee van tijd meer voor een zee vol leven. Panda, 41: pp. 34-35, more
 • Le Roy, D. (1991). Een zee van algen: algenbloei verontrust de Noordzeestaten. Panda 41: 34-35, more
 • Le Roy, D.; Vanhaecke, P.; Cattrijsse, A. (1996). Optimalisatie van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek. Ecolas/IZWO: Antwerpen. III, 60 pp., more
 • Le Roy, D.; Vanhaecke, P.; Cattrijsse, A. (1996). Optimalisatie van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek: inventaris. Ecolas/IZWO: Antwerpen. 123 pp., more
 • Le Roy, D.; van Haecke, P.; Janssen, C.R.; Persoone, G. (1996). The settling sea, in: Dialogue between scientists and users of the sea: Proceedings of a Symposium held on the occasion of the 10th anniversary of the civil service oceanographic research vessel Belgica, Ostend, 17-19 October 1994. pp. 189-193, more
 • Le Roy, D.; Volckaert, A.; Vermoote, S.; De Wachter, B.; Maes, F.; Coene, J.; Calewaert, J.-B. (2006). Risk analysis of marine activities in the Belgian part of the North Sea (RAMA): final report. Belgian Science Policy: Brussel. XIX, 107 + annexes pp., more
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Le Roy, D.; Konings, F.; Vermeire, I. (2000). Beleidsvoorbereidend onderzoek inzake de implementatie van OSPAR-beslissingen en -aanbevelingen: eindrapport (offerte VMM.AK.1999-2). Maritiem Instituut Universiteit Gent: Gent. 50 + annexes pp., more
 • Maes, F.; Coene, J.; Goerlandt, F.; De Meyer, P.; Volckaert, A.; Le Roy, D.; De Wachter, B.; van Ypersele, J.P.; Marbaix, P. (2007). ECOSONOS Emissions of CO2, SO2 and NOx from ships: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 223 pp., more
 • ter Hofstede, R.; Martin, J.; Dewarumez, J.-M.; Verinn, Y.; Le Roy, D.; Heessen, H.; Daan, N. (2007). Benthic invertebrates community structure inferred from bottom trawl hauls observations and its relationships to abiotic conditions in the southern North Sea. CM Documents - ICES, CM 2007(A:03). ICES: Copenhagen. 21 pp., more
 • Van Biervliet, K.; Bogaert, G.; Deconinck, M.; Bogaert, S.; Le Roy, D. (2003). Ontwikkelen van socio-economische beoordelingscriteria die het mogelijk maken de kostprijs van deze degradatie objectief te bepalen, in: Maes, F. (Ed.) Beoordeling van mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer: eindrapport november 2002 (Ministerieel Besluit BA3673, Contract nr. MN/02/71). Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 215-332, more
 • Van Biervliet, K.; Bogaert, G.; Deconinck, M.; Bogaert, S.; Le Roy, D. (2004). Ontwikkelen van socio-economische beoordelingscriteria die het mogelijk maken de kostprijs van deze degradatie objectief te bepalen, in: Maes, F. et al. (Ed.) Beoordeling van de mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer - MARE-DASM. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 216-332, more
 • Van Biervliet, K.; Le Roy, D.; Nunes, P.A.L.D. (2005). A contingent valuation study of an accidental oil spill along the Belgian coast, in: Maes, F. Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage. pp. 165-207. dx.doi.org/10.1007/1-4020-3368-0_8, more
 • Van Biervliet, K.; Le Roy, D.; Nunes, P.A.L.D. (2006). An accidental oil spill along the Belgian coast: results from a CV Study. Fondazione Eni Enrico Mattei: Milano. 24 pp., more
 • Volckaert, A.M.; Le Roy, D.; Vangheluwe, M.; Versonnen, B.; Arijs, K.; Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Fockedey, N.; Claus, S.; Janssen, C.R. (Ed.) (2006). Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): Research in the framework of the BELSPO Supporting Actions - SPSDII. MIMAC 2006: International Conference on Marine Incidents Management, Brugge, Belgium, 19-20 October 2006. VLIZ Special Publication, 34. Belgian Science Policy/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 83 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects