IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Symposium Grenzenloos Vervoeren Naar 2000
(1990). Symposium Grenzenloos Vervoeren Naar 2000. Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam: Amsterdam. 31 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Opening van het symposium door P. Jonker, Wethouder voor de Haven van de Gemeente Amsterdam, gevolgd door de bijdrage van H.N.J. smits, secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, over de visie van de rijksoverheid op de potenties van de Amsterdamse havenregio als transportknooppunt. H.E. Portheine van de Nederlandse Spoorwegen (NS) behandelde daarna het goederenvervoer per spoor na 1992 en de positie van Amsterdam hierin en R. Walthuis, directeur van de Europese Waterweg-Transporten BV sprak over de jaren negentig : uitdaging voor de binnenvaart. Tenslotte behandelde J.F. Jonker van Jonker Veendam BV het wegtransport van en naar de Nederlandse havens in de jaren negentig en schetste G.C.G. van den Heuvel, directeur Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, de positie van Amsterdam aan de Noordflank van de Rijn-Schelde Delta.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top