IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Schelde Actieprogramma (SAP) = Programme d'actions Escaut
(1998). Schelde Actieprogramma (SAP) = Programme d'actions Escaut. CIPE/ICBS: [s.l.]. 31 pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In hun streven de kwaliteit van de Schelde te waarborgen, door zich ervoor in te spannen verdere verontreiniging te voorkomen en huidige toestand te verbeteren, en met de wens de samenwerking in het desbetreffende stroomgebied in de geest van Helsinki te versterken hebben de regeringen van Frankrijk, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland in 1994 een verdrag, ter bescherming van de Schelde ondertekend. In dit document wordt aandacht besteed aan dit actieprogramma , waarvan de acties in drie termijnen zijn onder te verdelen. Daarnaast worden per deelnemend land de actiepunten besproken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top