IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De waterkering getoetst: de veiligheid van Noord- en Midden-Zeeland 2001
Waterschap Zeeuwse Eilanden, Afdeling Planvorming Waterkeringen (2001). De waterkering getoetst: de veiligheid van Noord- en Midden-Zeeland 2001. Waterschap Zeeuwse Eilanden: Goes. 48 pp.

Available in  Author 

Keywords

Author  Top 
  • Waterschap Zeeuwse Eilanden, Afdeling Planvorming Waterkeringen

Abstract
    Bevat een beschrijving van de waterstaatkundige toestand van alle primaire waterkeringen in Zeeland oven de Westerschelde. Doel hiervan is het geven van inzicht in de veiligheid tegen overstroming van alle dijkkringgebieden die zich achter deze waterkeringen bevinden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author