IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek oriëntatie pijlereilanden en aan te brengen bodembescherming ten behoeve van hangbrug Westerschelde Oeververbinding in Schaar van Ossenisse
de Looff, D.; van Dam, D. (1980). Onderzoek oriëntatie pijlereilanden en aan te brengen bodembescherming ten behoeve van hangbrug Westerschelde Oeververbinding in Schaar van Ossenisse. Notitie WWKZ, 79.V016. Rijkswaterstaat, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 51 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Authors 

Keywords
    Bridges; Civil engineering; ANE, Netherlands, Westerschelde, Schaar van Ossenisse [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • de Looff, D.
  • van Dam, D.

Abstract
    Gaat in op de ontwikkeling van de Schaar van Ossenisse, stromingssituaties, oriëntatie pijlereilanden met te verwachten stromingssituaties en situering buitendijks plateau, en voorzieningen ter bescherming pijlereilanden en buitendijks plateau.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors