IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2010
(2011). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2010. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 18 pp.

Available in

Keywords
  Development plans; Brackish water; Fresh water

Abstract
  Per kwartaal worden de volgende analyses uitgevoerd:
  • het geheel wordt samengevat in een bestuurlijke monitor, waarin bestuurlijk gevoelige ontwikkelingen woorden gegeven
  • voortgangsanalyse van de projecten: het kwartaalrapport is een uitgebreid maandrapport van de laatste 3 maanden van het betreffende kwartaal
  • risicoanalyse: de risicoanalyse wort uitgevoerd om vooruitkijkend de kans op een ongewenste gebeurtenis te verminderen en de (negatieve) gevolgen te vermijden
  • mijlpalenoverzicht met betrekking tot dde voortgang en planning van projecten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top