IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2000
Storm, C.; Dekker, W. (2001). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2000. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 27 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Storm, C.
  • Dekker, W.

Abstract
    Voortvloeiend uit de ondertekening van de bestuursovereenkomst Natuurcompensatie Westerschelde (NCPW) wordt jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld. Deze voortgangsrapportage wordt naar de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de andere ondertekenaars van de bestuursovereenkomst gestuurd. Deze rapportage betreft de voortgang van het jaar 2000; het betreft de stand van zaken per 31 december 2000.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors