IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Haalbaarheidsstudie naar een getijcentrale langs de Westerschelde
Mooyaart, L. (2009). Haalbaarheidsstudie naar een getijcentrale langs de Westerschelde. MSc Thesis. TU Delft: Delft. xx, 136 pp.

Thesis info:
  Delft University of Technology (TUDelft), more

Available in  Author 
  VLIZ: Non-open access 222725
Document type: Dissertation

Keywords
  Feasibility studies; Tidal power plants; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
 • Mooyaart, L.

Abstract
  In Nederland kwam in 2007 6,8 % van de elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen. Elektriciteit was in dat jaar 17 % van het totale energieverbruik. In totaal was dus 1,2 % van het energieverbruik duurzaam. De kabinetsdoelstelling om in 2020 20 % van de energiewinning uit duurzame bronnen te laten komen, is daarom een grote uitdaging. Alle middelen zullen daarom aangegrepen moeten worden om deze doelstelling te halen.

  Getij-energie leek een lange tijd niet haalbaar voor Nederland, omdat het tijverschil langs de kust relatief klein is. Na onderzoek voor een getijcentrale bij de Brouwersdam bleek dat de productie van getij-energie economisch aantrekkelijk kan worden wanneer het gecombineerd wordt met andere maatschappelijke belangen, zoals de verbetering van de ecologie van het gebied.

  Op 11 maart 2005 zijn de Scheldeverdragen door Nederland ondertekend, waarin onder andere staat dat de Hertogin Hedwigepolder ‘ontpolderd’ zou moeten worden. Dit moest gedaan worden om te compenseren voor natuurverlies door het uitdiepen van de Westerschelde ten behoeve van scheepvaart naar Antwerpen. Door de plannen voor natuurherstel in de Westerschelde te combineren met de wensen van het kabinet voor duurzame energiewinning is bedacht om met polders getij-energie te winnen. Door deze nieuwe functie van de polder wordt hij de energiepolder genoemd.

  Het doel van deze studie is om de economische en technische haalbaarheid van een getijcentrale langs de Westerschelde te onderzoeken. De aandacht wordt in deze studie gericht op het ontwerp van de constructies benodigd voor een getijcentrale. Dit om inzicht te krijgen in de kosten voor het project. Allereerst is bekeken welke methode van elektriciteitsopwekking uit getij-energie het meest geschikt was. Daaruit bleek dat turbines die elektriciteit opwekken uit kinetische energie 65 – 99,9% minder energie opbrengen dan turbines die elektriciteit opwekken uit potentiele energie. Voorbeelden van zulke turbines zijn de Bulb-turbines die geplaatst zijn in de riviercentrales in Nederland en in de getijcentrale van La Rance.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author