IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

mevr. Dewitte, Elien

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
  Functie: Wetenschappelijk medewerker Datacentrum

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-34 01 72
  E-mail:
JPG file

Projecten (10)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • 4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs, meer
 • Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 4), meer
 • The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 5): development of a new portal interface, meer

Datasets (2)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer
 • Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010, meer

Publicaties (11)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen
 • Braarup Cuykens, A.; Claessens, M.; Maelfait, H.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Stienen, E.W.M.; Janssen, C.R. (2011). Sea, beach and birds: plastics everywhere. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management/Flanders Marine Institute (VLIZ)/INBO/Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Braarup Cuykens, A.; Claessens, M.; Maelfait, H.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Stienen, E.W.M.; Janssen, C.R. (2011). Sea, beach and birds: plastics everywhere, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 15, meer
 • Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Goffin, A.; Dewitte, E.; Braarup Cuykens, A.; Maelfait, H.; Vanhecke, V.; Mees, J.; Stienen, E.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian continental shelf: occurrence and effects "AS-MADE": Final Report. SD/NS/12. Belgian Science Policy Office: Brussels. 79 pp., meer
 • Dewitte, E.; Claus, S.; Deneudt, K.; Brosens, D.; Hernandez, F. (2010). Vooronderzoek databeheer INBO. VLIZ: Oostende. 19, bijlagen pp., meer
 • Goffin, A; Deneudt, K.; Waumans, F.; Dewitte, E.; De Hauwere, N.; Hernandez, F.; Mees, J. (2012). Scheldemonitor, the online data- and information system on research and monitoring of the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 36, meer
 • Goffin, A.; Knockaert, C.; Dewitte, E. (2016). Marine data archeology: a heritage for future science, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 55, meer
 • Knockaert, C.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Tyberghein, L. (2018). Marine data archeology: bringing historical data back alive, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 59, meer
 • Knockaert, C.; Dewitte, E.; Tyberghein, L. (2018). Marine data archeology: a heritage for future science, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 21, meer
 • Peer reviewed article Nohe, A.; Knockaert, C.; Goffin, A.; Dewitte, E.; De Cauwer, K.; Desmit, X.; Vyverman, W.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; Sabbe, K. (2018). Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010. Scientific Data 5: 180126. https://hdl.handle.net/10.1038/sdata.2018.126, meer
 • Seys, J.; Dewitte, E. (2009). De Grote Rede, gewikt en gewogen, in: De Grote Rede 25. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 25: pp. 13-15, meer
 • Tyberghein, L.; Bouchti, Z.; Dewitte, E.; Knockaert, C.; Waumans, F.; Hernandez, F. (2018). ScheldeMonitor, the online data and information hub for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 53, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets