Vacature deskundige duurzame visserijontwikkeling Vlaamse Kust | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Vacature deskundige duurzame visserijontwikkeling Vlaamse Kust

Toegevoegd op 2010-09-30
Het Provinciaal Ankerpunt Kust in Oostende zoekt een inhoudelijk deskundige (MSc/BSc) voor de leiding van het programmasecretariaat van het Europees project "Duurzame ontwikkeling visserijgebied". Voor het Europees Visserijfonds (As 4) moet immers een ontwikkelingsstrategie opgesteld en uitgevoerd worden, die nieuwe impulsen geeft aan specifieke problematieken van de plaatselijke visserijsector.

In het kader van het operationeel programma dat elke Europese lidstaat heeft uitgewerkt op vraag van Europa, moet ook een ontwikkelingsstrategie worden uitgewerkt die bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling en verbetering van de levenskwaliteit van de traditionele vissersgemeenschappen binnen Europa. De Vlaamse kust kent nog amper vissersgemeenschappen en de visserijactiviteit is gestaag afgenomen. Het is dan ook de bedoeling om met dit project en een gedegen ontwikkelingsstrategie impulsen te geven aan de Vlaamse zeevisserij. De nieuwe coördinator zal de Plaatselijke Groep opvolgen en ondersteunen voor het uitvoeren van de ontwikkelingsstrategie en zal tevens betrokken worden bij de streekwerking en communicatie-initiatieven over de streekwerking.

Functie

Voltijdse adjunct-adviseurs/deskundigen (projectcoördinator)(m/v)
in contractueel verband (contract onbepaalde duur)
(Niveau A - B)
ten behoeve van de Dienst Externe relaties, Europese programma’s en Gebiedsgerichte werking (EG)

Functieomschrijving

De projectcoördinator wordt ingezet voor de sturing, opvolging en uitvoering van de projectcyclus en/of van het ontwikkelingsproces dat wordt toegewezen. Dit omvat eveneens de totale verantwoordelijkheid voor de begeleiding en opvolging van het project in het kader van een Europees programma of van een andere externe financiering.

Taken & verantwoordelijkheden

Voor de gedetailleerd omschrijving van de taken en verantwoordelijkeheden, verwijzen we graag naar de functiebeschrijving op de website van de Provincie West-Vlaanderen.

Profiel

Voor de gedetailleerd omschrijving van de benodigde kennis, vaardigheden en attitude, verwijzen we graag naar de functiebeschrijving op de website van de Provincie West-Vlaanderen.

Standplaats

Proviciaal Ankerpunt Kust (PAK)
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende

Algemene toelatingsvoorwaarden en aanwervingvoorwaarden

Houder zijn van een masterdiploma (aanstelling als adjunct-adviseur) of van een bachelordiploma (aanstelling als deskundige).

Voor de gedetailleerd omschrijving van de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden verwijzen we graag naar het document "examenprogramma" op de website van de Provincie West-Vlaanderen.

Aanwervingsexamen

De Provincie West-Vlaanderen organiseert een vergelijkend aanwervingexamen voor meerdere vacatures voor adjunct-adviseurs/deskundigen binnen andere Europese en Vlaamse projecten voor de Dienst Externe relaties, Europese programma’s en Gebiedsgerichte werking (EG). Meer info over het examenprogramma.

Inschrijving examen

Om in te schrijven voor het examen stuurt u het ingevulde inschrijvingsformulier, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma en een uitgebreid curriculum vitae, onder gefrankeerde omslag op naar:

Provincie West-Vlaanderen - dienst Personeel
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-Laan 41
8200 Sint-Andries

Uiterste inschrijvingsdatum

Inschrijvingen uiterlijk te versturen op vrijdag 22 oktober 2010

Meer weten?

Meer inhoudelijke informatie te bekomen bij: Veroniek Denys (Veroniek.Denys@west-vlaanderen.be of 050 40 33 54)

Examenprogramma
Functiebeschrijving
Inschrijvingsformulier[Overzicht] [Login]