Portaal voor Europese soorten gelanceerd! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Portaal voor Europese soorten gelanceerd!

Toegevoegd op 2011-05-10
Het portaal van PESI (Pan-European Species directories Infrastructure) is gelanceerd: www.eu-nomen.eu/portal en is beschikbaar in 21 Europese talen. Op termijn zal je hier de soortinformatie van alle, in Europa voorkomende soorten kunnen terugvinden en doorzoeken. Niet alleen van de soorten die in zee leven, maar ook van alle terrestrische en aquatische soorten. Je vindt er ondertussen al bijna een half miljoen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke namen in 88 talen voor meer dan 210 000 soorten en meer dan 6 miljoen verspreidingsgegevens.

Het portaal integreert gegevens van de grootste Europese soortenlijsten: Fauna Europaea (FaEu) voor alle Europese land- en zoetwaterdieren, Euro+Med Plantbase (E+M) met de vaatplanten van Europa en de Middellandse Zeeregio, het Europese Register van Marine Soorten (ERMS) waarin de soorten van zee en kust in worden gebundeld en de Europese component van de Index Fungorum (IF) met de zwammen. Deze registers blijven afzonderlijk bestaan, maar jaarlijks worden ze samengevoegd in de PESI databank, waardoor de gegevens ook via één portaal beschikbaar zijn.

Naast taxonomische informatie, kan men op de PESI-website ook andere informatie terugvinden over de soort (verspreidingsgegevens, foto’s, literatuur, beschermde status, …) en zijn er links naar andere websites (nationale soortenlijsten, de rode lijst van soorten en andere databanken zoals de Biodiversity Heritage Library voor literatuur en de DNA databanken van Barcode of Life and GenBank). De PESI-website kan geconsulteerd worden in 21 Europese talen.

Het PESI-portaal biedt ook de mogelijkheid om de schrijfwijze en geldigheid van (een lijst) soortnamen te controleren en te standardiseren met een online 'Taxon Match Tool'.

Meer informatie over het project kan gevonden worden op de website, in de flyer en in het promotiefilmpje.[Overzicht] [Login]